Privacy beleid

 

I.- WELKE BEDRIJVEN ZIJN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN VOOR DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS?

De bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn Attractie- en Vakantiepark Slagharen B.V. met maatschappelijke zetel te Zwarte Dijk 37, 7776 PB Slagharen, Nederland, en Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A., met maatschappelijke zetel te Calle Federico Mompou 5, 28050, Madrid, Spanje, elk afzonderlijk handelend als verwerkingsverantwoordelijke en gezamenlijk als verwerkingsverantwoordelijken (de “verwerkingsverantwoordelijken”).

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u relevante onderdelen van de overeenkomst van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken wilt aanvragen, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via privacy@slagharen.com.

II.- MET WELK DOEL EN OP WELKE BASIS VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De verwerkingsverantwoordelijken zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de hieronder uiteengezette doeleinden en in overeenstemming met het doel van het kanaal via hetwelk u uw persoonsgegevens mogelijk hebt verstrekt:

i.                     Beheer van de aankoop van het product en/of de dienst

Als u tickets koopt via ons online formulier, verwerken wij uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, geboortedatum, betalingswijze en transactiegegevens van uw aankoop) om de aankoop en betaling van uw producten en/of diensten te verwerken en sturen wij u een e-mail met de aankoopbevestiging, het ontvangstbewijs en het ticket. Daarnaast zullen we tijdens het aankoopproces vragen om uw leeftijd om ervoor te zorgen dat u ten minste zestien (16) jaar oud bent. Dit is vereist omdat we op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, als u niet ouder bent dan zestien jaar, de toestemming van uw ouders/voogden nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. Als u een product of dienst hebt gekocht door gebruik te maken van promoties die aan specifieke voorwaarden zijn onderworpen, houd er dan rekening mee dat we u bij de toegangscontrole in het park kunnen vragen om ons de bijbehorende documentatie te verstrekken om te controleren of aan deze voorwaarden wordt voldaan (bijvoorbeeld een grote familiekaart, identiteitskaart enz.). In deze omstandigheden zal deze aanvullende informatie niet door de verwerkingsverantwoordelijken worden opgeslagen. Daarnaast zullen we uw persoonsgegevens verwerken om uw verzoeken om informatie die naar de verwerkingsverantwoordelijken zijn gestuurd en eventuele incidenten of claims met betrekking tot uw gekochte product en/of dienst (telefonisch of per e-mail) te behandelen, evenals om u te bereiken via e-mail, sms of telefoon om u te informeren over eventuele omstandigheden die van invloed kunnen zijn op uw bezoek (bijvoorbeeld weersomstandigheden, veiligheid, volksgezondheidsproblemen enz.).

Rechtsgrondslag: de grondslag voor deze verwerkingen is de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst als gevolg van uw aankoop van het betreffende product en/of dienst (inkoopvoorwaarden). Als u de vereiste persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u uw aankoop niet voltooien.

ii.                   Beheer van boekingen, inhuren en vieren van evenementen (verjaardagsfeestjes, bruiloften, eerste communies, bedrijfsevenementen enz.)

Als u een van onze evenementen boekt en koopt via ons online boekingsformulier verwerken we uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, of u of uw verhuurder houder bent van de Annual Pass, betalingsmethode, persoonsgegevens opgenomen in het betalingsbewijs en transactiegegevens van uw boeking) om uw boeking te beheren en de betaling van uw evenement dat u wilt regelen te verwerken en u per e-mail uw boekingsbevestiging, het boekingsbewijs en de relevante documentatie voor de viering van uw evenement te sturen. Daarnaast zullen we tijdens het boekingsproces vragen om uw leeftijd om ervoor te zorgen dat u ten minste zestien (16) jaar oud bent. Dit is vereist omdat we op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, als u niet ouder bent dan zestien jaar, de toestemming van uw ouders/voogden nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. Als u uw evenement hebt geboekt met behulp van promoties die aan specifieke voorwaarden zijn onderworpen, houd er dan rekening mee dat we u bij de toegangscontrole van het park kunnen vragen om ons de bijbehorende documentatie te verstrekken om te controleren of aan deze voorwaarden wordt voldaan (bijv. grote familiekaart, identiteitskaart enz.). In deze omstandigheden zal deze aanvullende informatie niet door de verwerkingsverantwoordelijken worden opgeslagen. Daarnaast zullen we uw persoonsgegevens verwerken om uw verzoeken om informatie die naar de verwerkingsverantwoordelijken zijn gestuurd en eventuele incidenten of claims met betrekking tot de boeking van uw evenement (telefonisch of per e-mail) te behandelen, evenals om u te bereiken via e-mail, sms of telefoon om u te informeren over eventuele omstandigheden die van invloed kunnen zijn op uw bezoek (bijvoorbeeld weersomstandigheden, veiligheid, volksgezondheidsproblemen enz.). Als u met het oog op het aanpassen van uw evenement (bijvoorbeeld het maken van de menu's die tijdens uw evenement kunnen worden geserveerd) informatie verstrekt over voedselallergieën en/of -intoleranties, zorg er dan voor dat u deze informatie niet verstrekt samen met persoonsgegevens die de relevante persoon/personen kunnen identificeren die door dergelijke intoleranties of allergieën worden beïnvloed, aangezien de verwerkingsverantwoordelijken dergelijke informatie niet op persoonlijke basis zullen verwerken. Als u met het oog op het aanpassen van uw evenement (bijvoorbeeld het maken van de menu's die tijdens uw evenement kunnen worden geserveerd) informatie verstrekt over voedselallergieën en/of -intoleranties, zorg er dan voor dat u deze informatie niet verstrekt samen met persoonsgegevens die de relevante persoon/personen kunnen identificeren die door dergelijke intoleranties of allergieën worden beïnvloed, aangezien de verwerkingsverantwoordelijken dergelijke informatie niet op persoonlijke basis zullen verwerken.

Rechtsgrondslag: deze verwerkingen zullen worden uitgevoerd in het kader van de uitvoering van ons contract met u voor het geboekte evenement (inkoopvoorwaarden). Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw boeking niet verwerken. Als u, om uw evenement aan te passen (bijvoorbeeld voor het versieren van de locatie van het evenement), vrijwillig persoonsgegevens verstrekt van een kind jonger dan zestien (16) jaar (voor- en achternaam), verklaart u dat u zijn/haar vader, moeder of voogd bent en geeft u uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming om zijn/haar persoonsgegevens voor het bovenstaande doel te verwerken.

iii.                  Beheer van boekingen en inhuren van bezoeken door scholen en groepen

Als u een groepsbezoek of schoolbezoek boekt via ons online boekingsformulier, verwerken we uw persoonsgegevens (naam, achternaam, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, naam van de groep of school, adres, stad/plaats, betaalmethode, persoonsgegevens op het betalingsbewijs en transactiegegevens over uw boeking) om uw boeking te beheren en uw betaling van het bezoek dat u wilt regelen te verwerken en u uw boekingsbevestiging en alle relevante documentatie te e-mailen. We vragen ook om uw leeftijd om ervoor te zorgen dat u ouder bent dan zestien (16) jaar. Als u dat niet bent, zijn we verplicht om uw ouders/voogden toestemming te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u op het moment van het boeken van uw bezoek gebruik hebt gemaakt van promoties die aan specifieke voorwaarden zijn onderworpen, kunnen we u vragen om ons ondersteunende documentatie te verstrekken om te bevestigen dat u in aanmerking komt voor deze promoties (bijv. grote familiekaart, identiteitskaart enz.). In deze omstandigheden zal deze aanvullende informatie niet door de verwerkingsverantwoordelijken worden opgeslagen. Daarnaast zullen we uw persoonsgegevens verwerken om uw verzoeken om informatie die naar de verwerkingsverantwoordelijken zijn gestuurd en eventuele incidenten of claims met betrekking tot de boeking van uw evenement (telefonisch of per e-mail) te behandelen, evenals om u te bereiken via e-mail, sms of telefoon om u te informeren over eventuele omstandigheden die van invloed kunnen zijn op uw bezoek (bijvoorbeeld weersomstandigheden, veiligheid, volksgezondheidsproblemen enz.). Als u met het oog op het aanpassen van uw bezoek (bijv. het maken van de menu's die tijdens uw evenement kunnen worden geserveerd) informatie verstrekt over voedselallergieën en/of -intoleranties, zorg er dan voor dat u deze informatie niet verstrekt samen met persoonsgegevens die de relevante persoon/personen kunnen identificeren die door dergelijke intoleranties of allergieën worden beïnvloed, aangezien de verwerkingsverantwoordelijken dergelijke informatie niet op persoonlijke basis zullen verwerken.

Rechtsgrondslag: deze verwerkingen zullen worden uitgevoerd als onderdeel van de uitvoering van ons contract met u met betrekking tot het bezoek (algemene voorwaarden van aankoop). Als u ons uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen we de boeking van uw bezoek niet verwerken.

iv.                  Klantenondersteuning

Als u ons via een van de methoden die beschikbaar zijn voor dit doel op deze website (per telefoon, online formulier of e-mail) een vraag of verzoek om specifieke informatie over een van onze producten, diensten of evenementen (eerste communies, verjaardagsfeestjes, bedrijfsevenementen, bruiloften enz.), een suggestie of een informatieverzoek over een claim of incidenten die kunnen zijn ontstaan uit de producten, diensten of evenement gekocht of geboekt door u stuurt, zullen wij uw persoonsgegevens en de informatie vervat in uw vraag gebruiken om om te gaan met en te reageren op alle middelen, met inbegrip van elektronische methoden (per e-mail of telefoon). Daarnaast zullen we tijdens het boekingsproces vragen om uw leeftijd om ervoor te zorgen dat u ten minste zestien (16) jaar oud bent. Dit is vereist omdat we op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, als u niet ouder bent dan zestien jaar, de toestemming van uw ouders/voogden nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. Als uw vraag betrekking heeft op een door u gekocht product, dienst of evenement, kunnen we u (als onderdeel van het klantenserviceproces) ook specifieke details over uw aankoop vragen (transactiegegevens, uw ticketzoeker, aankoopdatum, type gekocht product enz.) om ervoor te zorgen dat uw vraag correct wordt beantwoord.

Rechtsgrondslag: door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijken via een van de bovenstaande methoden, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw persoonsgegevens voor dit doel kunnen worden verwerkt. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken volgens de procedure die hieronder wordt beschreven in de paragraaf“Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens?” van dit Privacybeleid.

v.                   Indiening enquêtes

Als u een van onze producten of diensten aanschaft (inclusief een van onze evenementen), zullen de verwerkingsverantwoordelijken u enquêtes sturen op elke manier, inclusief elektronische middelen (e-mail, sms, telefoongesprekken) die bedoeld zijn om inzicht te krijgen in de mate van klanttevredenheid over onze producten en/of diensten, en hun ervaring, om klanten in staat te stellen suggesties te doen en om ons in staat te stellen marktonderzoek en -analyse uit te voeren (kwantitatief en kwalitatief) om onze positionering in de industrie en de waarschijnlijkheid voor onze klanten om onze producten en/of diensten opnieuw te kopen te achterhalen. De verwerkingsverantwoordelijken verwerken strikt de vereiste gegevens om dit proces te voltooien: e-mailadres of telefoonnummer en alle niet-persoonlijke informatie die is verzameld in de enquêtes waarop u hebt gereageerd. Te dien einde zullen de verwerkingsverantwoordelijken persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor dit doel, in het bijzonder uw e-mailadres of telefoonnummer dat u hebt verstrekt op het moment van uw aankoop en de niet-persoonlijke informatie die is opgenomen in enquêtes waarop u hebt gereageerd.

Rechtsgrondslag: deze verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van de verwerkingsverantwoordelijken bij het verkrijgen van feedback van klanten met betrekking tot de door hen gekochte producten en diensten, hun behoeften en suggesties, om te bepalen of het waarschijnlijk is dat zij opnieuw dergelijke producten en/of diensten of andere soortgelijke producten en/of diensten die wij aanbieden met betrekking tot de vrijetijds- en horeca, onze jaarpassen, evenementen en activiteiten en onze positie in de industrie zullen kopen, om gebieden te identificeren waar onze producten en/of diensten en de ervaring van onze klanten kunnen worden verbeterd, en om interne beslissingen te nemen om onze bedrijfsactiviteiten en onze activiteiten te plannen. Wij zijn van mening dat de belangen en fundamentele rechten en vrijheden van onze klanten niet worden ondermijnd, aangezien we deze verwerking uitvoeren als onderdeel van onze contractuele relatie met hen als gevolg van hun aankoop van onze producten en/of diensten. We gebruiken persoonsgegevens en fundamentele, niet-gevoelige informatie voor zover strikt noodzakelijk. We sturen geen enquêtes naar personen jonger dan 16 jaar en we richten ons alleen op klanten die onlangs onze producten en/of diensten hebben aangeschaft. Als gevolg hiervan begrijpen we dat onze klanten, door onze producten en/of diensten aan te schaffen en specifiek geïnformeerd te zijn over de verwerking van hun persoonsgegevens, een redelijke verwachting kunnen hebben met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens voor dit doel. Klanten kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens of andere rechten uitoefenen op grond van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming in overeenstemming met de procedure die hieronder wordt beschreven in “Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens?” van dit Privacybeleid.

 vi.         U marketinginformatie, kortingen en promoties sturen

Alleen als u ons uitdrukkelijk toestemming geeft om dit te doen via een van de formulieren die beschikbaar zijn op deze website (bijv. online aankoopformulier, contact of verzoek om informatieformulier, evenement boekingsformulier, scholen en groepen bezoeken boekingsformulier, nieuwsbrief inschrijfformulier enz.) zullen we uw persoonsgegevens verwerken om u commerciële informatie en informatie over kortingen en promoties te sturen op alle mogelijke manieren, inclusief elektronische methoden (e-mail, sms, telefoon) over producten en diensten van een van de Europese bedrijven van de Parques Reunidos Group (u kunt een lijst van deze bedrijven vinden in de paragraaf “Bedrijven van de Parques Reunidos Group in Europa” van dit Privacybeleid), met betrekking tot de vrijetijds- of horeca-industrie, jaarpassen of evenementen die door een van deze bedrijven worden beheerd, ook onder voorbehoud van voorafgaande profilering en analyse van uw voorkeuren via geautomatiseerde beslissingen, zodat we producten en diensten kunnen voorstellen die volgens ons interessant voor u kunnen zijn. Om u deze informatie te sturen, verwerken de verwerkingsverantwoordelijken uw naam, achternaam, uw e-mailadres of uw telefoonnummer dat door u is verstrekt.

Om de kwaliteit van uw gegevens te waarborgen, gebruiken de verwerkingsverantwoordelijken een verificatieproces in twee stappen. Als u akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel, ontvangt u een e-mail met het verzoek om uw e-mail te bevestigen en dat uw gegevens voor dit doel kunnen worden verwerkt.

Profilering wordt gebaseerd op geautomatiseerde beslissingen om ervoor te zorgen dat alle commerciële informatie, kortingen en promoties die u ontvangt, interessant voor u zijn. We zullen deze profilering uitvoeren volgens onze eigen bronnen op basis van onze opgeslagen informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt (leeftijd, land en postcode), uit uw aankoopgeschiedenis en details van de producten en/of diensten die door u zijn gekocht en, alleen als u ons uitdrukkelijk toestemming geeft om dit te doen door het juiste vakje aan te vinken op de gegevensverzamelingsformulieren op deze website (bijv. aankoopformulier, boekingsformulier, informatieaanvraagformulier, contactformulier of nieuwsbriefabonnementsformulier, onder andere), in informatie die door u is verstrekt in de enquêtes waaraan u hebt deelgenomen.

Op basis van bovenstaande informatie worden geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van uw transactiegeschiedenis (type gekochte producten en diensten, of u nu houder bent van een Annual Pass of dat u eten en drinken koopt op het park of via onze website), sociale en financiële criteria (leeftijd van de klant en aankoopgeschiedenis, waaruit ook kan worden bepaald of u kinderen heeft en zo ja, het aantal kinderen op basis van het aantal kinderkaarten - junior tickets - dat u hebt gekocht), demografische criteria op basis van rechtstreeks door u verstrekte gegevens (postcode op het moment van aankoop), analyse van uw reacties op onze marketingcommunicatie (d.w.z. uw beslissing om het aangeboden product of de aangeboden dienst al dan niet te kopen) en, alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, de informatie die u verstrekt in de enquêtes waarop u reageert (enquêtes die bedoeld zijn om uw tevredenheid, uw ervaring te achterhalen en om u in staat te stellen suggesties te doen met betrekking tot gekochte producten en/of diensten, en om ons in staat te stellen inzicht te krijgen in onze positie in de markt en of u waarschijnlijk onze producten en/of diensten opnieuw aanschaft).

Deze profilering zal niet worden gebruikt om geautomatiseerde beslissingen te nemen met juridische implicaties voor u of die anderszins aanzienlijke gevolgen voor u zullen hebben. Deze profilering wordt alleen gebruikt om u commerciële informatie, kortingen en promoties te sturen over producten, diensten, evenementen of activiteiten van de Parques Reunidos Group die volgens ons interessant voor u kunnen zijn op basis van de hierboven beschreven criteria.

Rechtsgrondslag: we zullen uw gegevens alleen verwerken als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft door het vakje aan te vinken dat specifiek voor dit doel is opgenomen in de formulieren die beschikbaar zijn op deze website (bijv. online aankoopformulier, informatieaanvraagformulier, boekingsformulier voor groeps- en schoolbezoeken, aanmeldingsformulier voor nieuwsbrief enz.). Houd er rekening mee dat u te allen tijde uw toestemming kunt intrekken of uw rechten kunt uitoefenen zoals hieronder beschreven in de paragraaf “Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens?” van dit Privacybeleid. In aanvulling op de bovenstaande methoden, willen we u eraan herinneren dat u zich kunt afmelden voor deze commerciële communicatie volgens de procedure die u voor dit doel ter beschikking is gesteld op elke marketingcommunicatie die u ons uitdrukkelijk hebt toegestaan naar u te verzenden.

Als u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om de informatie in de enquêtes waarop u hebt gereageerd te gebruiken voor profileringsdoeleinden en u relevante commerciële informatie te sturen, kunt u ook op elk moment uw rechten uitoefenen en uw toestemming intrekken of uw herroepingsrechten uitoefenen in overeenstemming met de procedure die hieronder wordt beschreven in de paragraaf “Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens?” van dit Privacybeleid.

We willen u er ook aan herinneren dat u ook bezwaar kunt maken tegen profilering op basis van geautomatiseerde beslissingen, menselijk ingrijpen kunt aanvragen, uw standpunt kunt geven, eventuele vragen over en bezwaren tegen geautomatiseerde beslissingen kunt oplossen door uw verzoek naar de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) te sturen volgens de procedure die hieronder wordt aangegeven in de paragraaf “Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens?” van dit Privacybeleid.

vii.                  Het gebruik van informatie over enquêtes als een extra hulpmiddel bij het opstellen van profielen

Als u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven via een van de formulieren op deze website (online aankoopformulier of evenement, boekingsformulier voor groepsbezoeken en schoolbezoeken), zullen we uw persoonsgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) en alle niet-persoonlijke informatie die is verzameld in de enquêtes waarop u hebt gereageerd (enquêtes die bedoeld zijn om de mate van klanttevredenheid over de gekochte producten en/of diensten, hun ervaring te achterhalen en om klanten in staat te stellen suggesties te doen en ons in staat te stellen marktonderzoek en -analyse uit te voeren onderzoek (kwantitatief en kwalitatief) om onze positionering in de industrie te achterhalen en of onze klanten onze producten en/of diensten waarschijnlijk opnieuw zullen kopen) zal worden verwerkt als een extra parameter voor profilering en voor het analyseren van uw voorkeuren om ervoor te zorgen dat we u relevante commerciële, kortings- en promotie-informatie sturen op welke manier dan ook, inclusief elektronische middelen (e-mail, sms en telefoongesprekken) over de producten en diensten van een van de Europese bedrijven van de Parques Reunidos Group (een lijst van deze bedrijven is opgenomen in de paragraaf “Europese bedrijven van de Parques Reunidos Group” in dit Privacybeleid) met betrekking tot de recreatie- en horeca-industrie, parkpassen, evenementen en activiteiten die door deze bedrijven worden beheerd in overeenstemming met uw voorkeuren en zolang u ons vooraf toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Uw profiel wordt ontwikkeld aan de hand van de volgende parameters: uw transactiegeschiedenis (aard van de gekochte producten en diensten, of u nu houder bent van een Annual Pass of dat u eten en drinken koopt op het park of via onze website), sociale en financiële criteria (leeftijd van de klant en aankoopgeschiedenis, waaruit de verwerkingsverantwoordelijken ook kunnen bepalen of u kinderen hebt en, zo ja, het aantal kinderen op basis van het aantal kindertickets - junior tickets - dat u hebt gekocht), demografische criteria op basis van gegevens die rechtstreeks door u zijn verstrekt (postcode die op het moment van aankoop is verstrekt), de analyse van uw reacties wanneer u commerciële communicatie ontvangt (d.w.z. uw beslissing om het product of de dienst die door deze commerciële communicatie wordt aangeboden al dan niet te kopen) en, alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, de informatie zonder persoonsgegevens die u hebt verstrekt in de enquêtes die u hebt gekozen om op te reageren.

Houd er rekening mee dat op basis van uw profiel een geautomatiseerde beslissing wordt genomen om u commerciële informatie, kortingen en promoties voor te stellen van producten, diensten en evenementen die volgens ons interessant voor u kunnen zijn volgens de hierboven beschreven parameters. In ieder geval zal deze profilering niet worden gebruikt om geautomatiseerde beslissingen te nemen met juridische implicaties voor u of die anderszins aanzienlijke gevolgen voor u zullen hebben.

Rechtsgrondslag: we zullen uw gegevens alleen verwerken als u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft om dit te doen door het vakje aan te vinken dat specifiek voor dit doel is opgenomen in het online aankoopformulier van het ticket of evenement of in het boekingsformulier voor groeps- en schoolbezoeken en als u ons uitdrukkelijk hebt gemachtigd om u commerciële informatie te sturen in overeenstemming met de voorwaarden die in dit Privacybeleid zijn gespecificeerd. Anders zal deze verwerking niet plaatsvinden.

Als u het er niet mee eens bent dat de informatie in enquêtes kan worden gebruikt als aanvullende criteria voor profileringsdoeleinden, kunt u uw toestemming intrekken of uw recht op bezwaar uitoefenen door de onderstaande procedure te volgen in de paragraaf “Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens?” in dit Privacybeleid.

We willen u er ook aan herinneren dat u ook bezwaar kunt maken tegen profilering op basis van uitsluitend geautomatiseerde beslissingen, menselijk ingrijpen kunt aanvragen, uw standpunt kunt geven en alle vragen erover kunt oplossen en bezwaar kunt maken tegen geautomatiseerde beslissingen door uw verzoek naar de DPO van de verwerkingsverantwoordelijke te sturen volgens de procedure die hieronder wordt beschreven in de paragraaf “Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens?” van dit Privacybeleid

Tot slot zullen uw gegevens ook automatisch niet langer worden verwerkt voor het doel dat in deze paragraaf wordt beschreven als u ons vraagt om u af te melden voor onze commerciële communicatie via een van de methoden die aan u beschikbaar worden gesteld op elke commerciële communicatie die u ontvangt of via een van de methoden die worden beschreven in de paragraaf “Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens?” in dit Privacybeleid.

         ii.          Gebruik van cookies en aanverwante technologieën

Op deze website maken de verwerkingsverantwoordelijken gebruik van eigen cookies en gelijkaardige technologieën van derden (HTTP Cookies, Pixel Tracker and Premises en Local Shared), wat betekent dat verwerkingsverantwoordelijken informatie en persoonsgegevens over gebruikers kunnen verwerken en opslaan wanneer ze op deze website surfen, in overeenstemming met de doeleinden en instellingen die te allen tijde aan gebruikers beschikbaar worden gesteld.

Voor volledige informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u terecht op ons Cookiebeleid.

      iii.            Naleving van wettelijke verplichtingen

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt via de middelen die beschikbaar zijn op deze website, zoals persoonsgegevens en, indien van toepassing, de informatie met betrekking tot de aankoop van een van onze producten, diensten of evenementen, worden deze verwerkt om verwerkingsverantwoordelijken in staat te stellen te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die op hen van toepassing zijn als gevolg van hun contractuele relatie met u en de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke verplichtingen vloeien onder meer voort uit belasting, bescherming van persoonsgegevens, handel, consumentenbescherming, diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, civiel recht en boekhoudkundige regelgeving.

Uw door u verstrekte persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover vereist door de verwerkingsverantwoordelijken om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen. Dergelijke persoonlijke informatie kan bestaan uit: uw naam, achternaam, ID, e-mail, telefoonnummer, postcode, land, adres, aankoop- of boekingstransactie-informatie (locatie, datum, betaalmiddel, betalingsbewijs en reserveringsgegevens), browse- en apparaatgegevens in overeenstemming met de bepalingen van het Cookiebeleid, criteria, mechanismen en logica die worden gebruikt om geautomatiseerde beslissingen te nemen voor profileringsdoeleinden, en alle andere persoonsgegevens die mogelijk zijn gegenereerd en die de verwerkingsverantwoordelijken moeten verwerken om hun wettelijke taken te vervullen.

Rechtsgrondslag: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die krachtens het recht van de Europese Unie en/of het toepasselijke nationale recht op de verwerkingsverantwoordelijken van toepassing zijn. Zonder uw persoonsgegevens zouden de verwerkingsverantwoordelijken niet in staat zijn om adequaat te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen of zich te kwijten van enige wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit hun relatie met u of uit de verwerking van uw persoonsgegevens.

III.- HOE WORDEN DE BEWAARTERMIJNEN VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS BEPAALD?

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden die verband houden met het beheer van de aankoop van het product en/of de dienst, het beheer van boekingen, het sluiten van contracten en evenementen (verjaardagsfeestjes, bruiloften, eerste communies, bedrijfsevenementen enz.) of het beheer van boekingen en het afsluiten van bezoeken van scholen en groepen, worden dergelijke persoonsgegevens verwerkt voor de duur van de contractuele relatie die met u wordt onderhouden voor het gekochte product en/of de gekochte dienst of het evenement. Als u voor het aanpassen van uw evenement (bijv. decoratie) de persoonsgegevens verstrekt van een kind jonger dan zestien (16) jaar (inclusief zijn/haar naam, achternaam en leeftijd), houd er dan rekening mee dat de verwerkingsverantwoordelijken dergelijke persoonsgegevens alleen zullen bewaren voor de tijd die nodig is om uw evenement aan te passen en totdat dit is voltooid, tenzij u besluit om uw toestemming in te trekken of uw recht uit te oefenen om bezwaar te maken tegen de verwerking als de ouder of voogd van het kind, in welk geval wij uw verzoek zullen uitvoeren.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor klantenservicedoeleinden, zullen de verwerkingsverantwoordelijken uw persoonsgegevens bewaren voor de tijd die strikt noodzakelijk is om uw verzoek te verwerken en eraan te voldoen. Als u een claim indient, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de tijd die strikt noodzakelijk is om uw claim naar behoren te behandelen. Daarna worden uw persoonsgegevens geblokkeerd in overeenstemming met de procedure die verderop in deze paragraaf wordt beschreven om eventuele aansprakelijkheden die kunnen voortvloeien uit uw claim aan te pakken en alleen gedurende de toepasselijke verjaringstermijn.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijken uw persoonsgegevens verwerken om u enquêtes te sturen, zullen ze uw persoonsgegevens maximaal 12 maanden bewaren, tenzij u verzoekt om uw persoonsgegevens te verwijderen of u anderszins bezwaar maakt tegen de verwerking, in welk geval uw persoonsgegevens onmiddellijk niet meer voor dit doel worden verwerkt.

Als u uitdrukkelijk instemt met het ontvangen van commerciële informatie en informatie over kortingen en promoties onder de voorwaarden beschreven in dit Privacybeleid, zullen uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt om aan dit doel te voldoen en totdat u uw eerder gegeven uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming intrekt, u ons een afmeldingsverzoek via een van de middelen die voor dit doel beschikbaar worden gesteld op elk van de commerciële communicatie die u ontvangt, stuurt of totdat u uw recht op verwijdering, bezwaar of uw recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde beslissingen, inclusief profilering uitoefent. In al deze gevallen zullen uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel worden verwerkt.

Als u uitdrukkelijk toestemming geeft om de verzamelde informatie over enquêtes te gebruiken als een aanvullende profileringsbron onder de voorwaarden die in dit Privacybeleid zijn gespecificeerd, worden uw persoonsgegevens en niet-persoonlijke informatie die in dergelijke enquêtes zijn opgenomen alleen voor dit doel verwerkt totdat u uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming intrekt, of totdat u ons een afmeldingsverzoek stuurt via een van de middelen die voor dit doel beschikbaar zijn gesteld op elk van de marketingcommunicaties die u zult ontvangen, of totdat u uw recht op verwijdering, bezwaar of uw recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde beslissingen, inclusief profilering uitoefent. In al deze gevallen zullen uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel worden verwerkt.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of als u uw toestemming intrekt of uw recht op verwijdering of bezwaar tegen de verwerking uitoefent, zullen de verwerkingsverantwoordelijken uw persoonsgegevens naar behoren blokkeren (identificatie en reservering van de persoonsgegevens, het nemen van technische en organisatorische maatregelen om de verwerking ervan te voorkomen, inclusief het inzien ervan) om ze, indien nodig, beschikbaar te stellen aan de bevoegde overheidsinstanties en in het bijzonder aan de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, rechters of het Openbaar Ministerie tijdens de verjaringstermijn voor juridische acties die kunnen voortvloeien uit de relatie die met u wordt onderhouden of uit de verwerking van uw persoonsgegevens en/of de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen in overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie en/of nationale regelgeving. Na het verstrijken van deze termijnen zullen wij overgaan tot de fysieke en onherstelbare verwijdering van uw persoonsgegevens.

IV.- AAN WIE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT?

Alleen als dit nodig is om te voldoen aan mogelijke wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen, mogen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan bevoegde overheidsinstanties en in het bijzonder aan de relevante autoriteit voor gegevensbescherming, rechters, rechtbanken of het Openbaar Ministerie in overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie en/of nationale regelgeving.

De verwerkingsverantwoordelijken vertrouwen op externe leveranciers die uw persoonsgegevens ook kunnen verwerken om diensten te verlenen met betrekking tot de doeleinden waarvoor u wordt geïnformeerd, inclusief maar niet beperkt tot informatiebeveiliging, klantrelatiebeheer (CRM), technologie, juridisch advies, marketing, klantenservice, professionele diensten en IT-bedrijven. Deze providers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens om hun diensten uit te voeren namens de verwerkingsverantwoordelijken, en volgen te allen tijde de instructies van de verwerkingsverantwoordelijken op, zonder ooit geautoriseerd te zijn om dergelijke gegevens voor hun eigen doeleinden en/of ongeoorloofde doeleinden te gebruiken. Een van deze aanbieders is Salesforce, een wereldwijd bedrijf dat cloudmarketing-platformdiensten levert. Als u uw persoonsgegevens verstrekt via een van de formulieren die beschikbaar zijn op deze website (anders dan het online ticketaankoopformulier), of als u ermee instemt om commerciële informatie te ontvangen of dat de informatie die u verstrekt in enquêtes kan worden gebruikt als extra bron om uw profiel aan te maken om u deze commerciële informatie te sturen, zal Salesforce uw persoonsgegevens namens ons verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en in overeenstemming met de toepasselijke Europese regelgeving inzake gegevensbescherming. In het geval van een noodherstelsituatie (d.w.z. het proces om gegevens en functionaliteiten te herstellen die verloren zijn gegaan in het geval van een ongeluk of een door de mens veroorzaakte ramp), kan Salesforce haar diensten ook leveren via bedrijven buiten de EER, waarvoor uw persoonsgegevens mogelijk moeten worden verwerkt in landen die geen beschermingsniveau bieden dat in overeenstemming is met het niveau van bescherming dat wordt geboden door de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (bijvoorbeeld de VS). In deze gevallen zijn de verwerkingsverantwoordelijken bindende contractuele verplichtingen aangegaan met Salesforce die de tenuitvoerlegging van passende beveiligingsmaatregelen garanderen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens te allen tijde worden verwerkt met een passend beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met het niveau dat vereist is in de EER (standaardcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie voor gegevensbescherming in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), aanvullende beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met besluit C-311/18 van het Hof van Justitie van de Europese Unie en onderworpen aan certificeringsmechanismen). Aarzel niet om voor meer informatie contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming op een van de adressen (post of e-mail) die worden vermeld in de paragraaf “Wat zijn mijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens?”  in dit Privacybeleid. Vergeet niet dat u uw toestemming kunt intrekken en/of uw rechten te allen tijde kunt uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het relevante gedeelte van dit Privacybeleid of kunt verzoeken om u uit te schrijven voor onze commerciële communicatie via een van de methoden die u voor dit doel ter beschikking worden gesteld in elke commerciële communicatie die u ontvangt als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen.

V.- WELKE ZIJN DE EUROPESE FILIALEN VAN DE PARQUES REUNIDOS GROUP?

Als u uitdrukkelijk akkoord gaat met het ontvangen van commerciële informatie, en informatie over kortingen en promoties over producten en diensten van de Europese bedrijven van de Parques Reunidos Group met betrekking tot de vrijetijds- en horeca, jaarpassen, evenementen en activiteiten die door deze bedrijven worden uitgevoerd, inclusief onder voorbehoud van voorafgaande profilering en analyse van uw voorkeuren via geautomatiseerde beslissingen om ervoor te zorgen dat we u informatie kunnen bieden over de producten en diensten die volgens ons interessanter voor u kunnen zijn, moet u weten dat deze bedrijven zich in de Europese Unie bevinden en dat hun belangrijkste activiteit het beheer en de exploitatie van vrijetijdsparken, waterparken, dierentuinen, aquaria en reisgerelateerde diensten is, zoals de verkoop van hotelpakketten en tickets voor parken en vrijetijdscentra van de Parques Reunidos Group. Concreet zijn deze bedrijven:

•       Spaanse bedrijven van de Parques Reunidos Group: Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. (Parks Pass); Parque de Atracciones Madrid, S.A.U. (Parque de Atracciones Madrid); Madrid Theme Park Management, S.L.U. (Parque Warner y Parque Warner Beach); Gestión Parque de Animales Madrid, S.L.U. (Faunia); Zoos Ibericos, S.A. (Zoo Aquarium Madrid); Parques de la Naturaleza Selwo, S.L. (Selwo Aventura y Hotel Selwo Lodge); Aquópolis Cartaya, S.L.U. (Aquópolis Cartaya); Leisure Parks, S.A. (Aquópolis de Villanueva de la Cañada, Aquópolis Costa Dorada - Vilaseca, Costa Dorada-, Delfinario Costa Dorada – Vilaseca, Costa Dorada, Selwo Marina Aquópolis de Sevilla, Aquópolis de Cullera, Aquópolis de Torrevieja, Teleférico de Benalmádena); Mall Entertainment Centre Acuario Arroyomolinos, S.L.U. (Atlantis Aquarium); Mall Entertainment Centre Murcia, S.L.U. (Nickelodeon Adventure Murcia); Travelpark Viajes, S.L.U. (producten en diensten in verband met pakketten die toegangsprijzen voor parken en recreatiecentra van de Parques Reunidos Group combineren met hotelaccommodatie-boekingen).

•       Rest van de Europese bedrijven van de Parques Reunidos Group: Italië - Parco della Standiana S.R.L (Miraiblandia y Mirabilandia Beach) en Travelparks Italy, S.R.L.( producten en diensten in verband met pakketten die entreegelden voor parken en recreatiecentra van de Parques Reunidos Group combineren met hotelaccomodatie-boekingen); Noorwegen - Tusenfryd A/S (Tusenfryd) y Bø Sommarland AS (Bo Sommarland); België - Bobbejaanland, B.V.B.A (Bobbejaanland); BonBon-Land A/S (BonBon -Land); Duitsland - Movie Park Germany GmbH and Movie Park Germany Services GmbH (Movie Park), Event Park GmbH (Belantis), Nature Park Germany GmbH (Vogelpark Walsrode), Tropical Island Management (Tropical Island) en TI Hotel Asset GmbH (Tropical Island Hotels); Nederland - Attractie en Vakantiepark- Slagharen (Slagharen en Slagharen Beach); Frankrijk - Marineland SAS (Marineland, Aquaplash Marineland, Marineland Resort and Kids Island) en LB Investissement (Aqualud); Engeland - Grant Leisure Group LTD (Blackpool Zoo), Real Live Leisure Company LTD (The Bournemouth Aquarium y Aquarium of the lakes) en Lakeside Mall Entertainment Centre Limited (Nickelodeon Adventure-Lakeside).

VI.- WAT ZIJN MIJN RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS?

U kunt uw rechten op toegang, rectificatie, bezwaar, beperkte verwerking, om te worden vergeten of op verwijdering, overdraagbaarheid en, in voorkomend geval, uw recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele beslissingen, inclusief profilering, uitoefenen door uw verzoek per post te sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) op privacy@slagharen.com. Voeg in beide gevallen een kopie van uw identiteitskaart of gelijkwaardig document bij met uw doorgestreepte burgerservicenummer (BSN), zodat we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van de persoonsgegevens waarop uw verzoek is gebaseerd. Voor toestemmingsgebaseerde verwerkingen kunt u op elk moment uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens volgens de procedure beschreven in de vorige paragraaf.

Als u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om u commerciële informatie of informatie over kortingen en promoties te sturen, onder meer onder voorbehoud van voorafgaande profilering en analyse van uw voorkeuren via geautomatiseerde beslissingen voor relevantie, kunt u zich ook uitschrijven voor dit type communicatie door de methoden te gebruiken die u voor dit doel ter beschikking worden gesteld in elke commerciële communicatie die u ontvangt.

Houd er ten slotte rekening mee dat u ons ook kunt vertellen dat u niet mogen worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op de hierboven beschreven geautomatiseerde verwerking, of ons kunt vragen om menselijke tussenkomst, uw standpunt kenbaar kunt maken, vragen kunt stellen over of bezwaar kunt maken tegen geautomatiseerde beslissingen door uw verzoek te sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming op een van de adressen die in dit gedeelte worden vermeld.

VII.- HOE HEBT U MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

De persoonsgegevens die door de verwerkingsverantwoordelijken worden verwerkt, worden rechtstreeks door u als betrokkene verstrekt via deze website en/of tijdens de relatie met u.

Als u persoonsgegevens van derden verstrekt, stemt u ermee in om hun uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming te verkrijgen om hun persoonsgegevens aan de verwerkingsverantwoordelijken te verstrekken in overeenstemming met de bepalingen beschreven in dit Privacybeleid.

VIII.- MINDERJARIGEN

Kinderen jonger dan zestien (16) jaar hebben geen toestemming om onze producten, diensten of evenementen op deze website te kopen of te boeken.

Als u echter als gevolg van de aankoop van een van onze producten, diensten of evenementen die beschikbaar zijn op deze website en, in het bijzonder na een gebeurtenis, vrijwillig besluit om persoonsgegevens van een kind jonger dan zestien (16) jaar te verstrekken, wordt u geacht uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming te hebben gegeven als vader, moeder of voogd om de persoonsgegevens te verwerken als onderdeel van de contractuele relatie die voortvloeit uit uw aankoop overeenkomstig de bepalingen van dit Privacybeleid.

IX.- HOE DIEN IK EEN OFFICIËLE CLAIM IN VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS?

U kunt te allen tijde een claim indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of uw gewone verblijfplaats in de EU om uw rechten te beschermen. We raden u echter aan om eerst onze functionaris voor gegevensbescherming te benaderen via privacy@slagharen.com om hulp te zoeken bij uw verzoek en om elk incident met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op te lossen.

 

Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt in juni 2022