Boek nu je verblijf in Slagharen tot 20% korting

Wees er snel bij! Boek nu!

Op dit moment zijn wij gesloten t/m 31 maart 2023.

Parkreglement

I. - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEZOEKER

 • Met het betreden van het Attractie- en Vakantiepark Slagharen terrein gaat u akkoord met dit Parkreglement. Hoewel we alle toepasselijke regelgeving naleven, verwachten we van bezoekers dat ze hun gezond verstand gebruiken en verantwoordelijk handelen om hun eigen gezondheid en veiligheid en die van degenen onder hun hoede te beschermen, met name kinderen, voor wie ze te allen tijde verantwoordelijk zijn.
 • U betreedt het park op eigen risico voorzien van een geldig toegangsbewijs. Bezoekers (i) moeten alle schriftelijke regels, richtlijnen, waarschuwingen en aanbevelingen LEZEN EN VOLGEN en de voorzieningen en veiligheidsuitrusting, indien aanwezig, op de juiste manier gebruiken, en (ii) ALLE instructies en aanwijzingen van ons personeel opvolgen. Iedere aansprakelijkheid van het Park is uitgesloten, met uitzondering van schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Attractie- en Vakantiepark Slagharen.
 • Verblijfsgasten betreden het park op eigen risico en voorzien van een geldig polsbandje. Dit polsbandje dient u gedurende uw verblijf te dragen en op verzoek van een parkmedewerker te laten zien. Het niet dragen van het polsbandje kan ontzegging of verwijdering van het park tot gevolg hebben.
 • Bezoekers die vanwege leeftijd en/of handicap de regels, richtlijnen, waarschuwingen en/of schriftelijke aanbevelingen niet goed kunnen lezen en/of begrijpen, dragen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze goed worden uitgelegd. Het Parkpersoneel kan indien nodig assisteren.
 • Bezoekers moeten verantwoordelijk handelen voor hun eigen gezondheid en veiligheid, en voor de gezondheid en veiligheid van hun afhankelijke personen en anderen om hen heen.
 • Bezoekers zullen beleefd en respectvol zijn naar andere bezoekers en de medewerkers van het Park, en respecteren de faciliteiten van het park, andere bezoekers, medewerkers, evenals de flora en fauna.
 • Bezoekers die zich naar het oordeel van ons personeel niet houden aan de regels en instructies en/of zich onverantwoordelijk en/of respectloos jegens andere bezoekers en/of ons personeel gedragen, kunnen verzocht worden het Park te verlaten en hebben geen recht op eventuele terugbetaling. Wij behouden ons het recht voor om deze gedragingen onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten te brengen.

Raadpleeg de specifieke richtlijnen en regels die bij de poort van elk van de attracties zijn geplaatst, en de algemene werkingsregels van het park die hieronder worden beschreven.

II.- RITTEN EN FACILITEITEN GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

WAARSCHUWING! Controleer alstublieft uw fysieke en emotionele toestand VOORDAT u het gewoon "Doet".

 • U betreedt het Park op eigen risico. De attracties en andere faciliteiten van het park kunnen onze bezoekers prachtige herinneringen en opwindend plezier bezorgen! Maar de (water)attracties  kunnen door de snelheid en onvoorspelbare bewegingen onder andere een verhoogde hartslag, een verhoogde bloeddruk en spierspanning in de nek en rug veroorzaken.
 • Daarom is het zeer belangrijk dat u geen ritten maakt of deelneemt aan enige activiteiten, noch uw afhankelijken toelaat om ritten te maken of deel te nemen aan enige activiteit als u of uw afhankelijke onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen die de gezondheid,  zintuigen, mentaal bewustzijn, reflexen en coördinatie kan aantasten.
 • Maak geen ritten en neem geen deel aan enige activiteit als u enige medische aandoening, een bestaand gezondheidsprobleem of letsel heeft, gehad of vermoedelijk hebt, met inbegrip van maar niet beperkt tot hart, neurologisch, , rug, nek, hersenen, oog, oor of enige andere ziekte of letsel die kunnen worden veroorzaakt of verergerd door  het maken van een rit of deelname aan een activiteit.
 • Noch dient u geen enkele rit te maken - tenzij anders is aangegeven - als u zwanger bent (of vermoedt dat u zwanger bent); als u in de afgelopen maanden een chirurgische ingreep hebt gehad; of als u nog herstelt van een ziekte of, medische behandeling/operatie.

ALLEEN U KUNT BEPALEN DAT U FYSIEK EN MENTAAL GESCHIKT BENT OM VEILIG EEN RIT TE MAKEN OF DEEL TE NEMEN AAN ENIGE ANDERE ACTIVITEIT

 • Het park kan uw gezondheid - of die van uw afhankelijken - niet garanderen - het moet beslissen dat u - of uw afhankelijke personen - geschikt en gezond genoeg bent om een bepaalde rit te gebruiken of een bepaalde activiteit uit te voeren, en dat u voldoet aan de leeftijd, gewicht en hoogte zoals beschreven in de werkingsregels.

BIJ HET DEELNEMEN AAN DE ACTIVITEITEN AANVAARDT U DE GEPAARDE RISICO’S. INDIEN U VRAGEN HEEFT, HELPT ONS PERSONEEL U GRAAG.

 • Hoewel we voldoen aan de geldende voorschriften, verwachten en waarderen we dat gasten hun gezond verstand gebruiken en op een verantwoorde manier handelen om hun eigen gezondheid en veiligheid (en die van zorgverleners) te beschermen.
 • Gasten moeten alle regels, aanbevelingen en waarschuwingen doorlezen en handhaven. Gasten moeten de voorzieningen en faciliteiten van Attractie- & Vakantiepark Slagharen en alle verstrekte veiligheidsuitrusting correct gebruiken. Gasten die niet voldoen, kunnen zonder restitutie uit het park worden verwijderd.
 • Elke gast bij Attractie- & Vakantiepark Slagharen verbindt zich ertoe zich op een civiele en attente manier te gedragen tegenover andere gasten en parkpersoneel. Respecteer de parkfaciliteiten, andere bezoekers, het personeel en de omgeving.
 • Attracties en faciliteiten in het park kunnen onze gasten prachtige herinneringen en plezier bezorgen! Maar ze kunnen ook adrenaline-pompende activiteiten zijn. Denk aan de druk en krachten op het lichaam en zintuigen door snelle acceleratie, snelheid, plotselinge     bewegingen van een rit in één van de attracties. Dit kan voor spierbelasting en stress op het lichaam zorgen, zoals in de nek en rug en versnelde hartslag en bloeddruk.
 • Doe niet mee aan een activiteit of stap niet in de attractie als u onder invloed bent van alcohol, drugs of wettelijke medicatie of illegale stoffen die de gezondheid en/of referentie kunnen beïnvloeden. Doe niet mee aan een activiteit of stap niet in de attractie wanneer u     gezondheidsproblemen of letsel hebt. Alleen u kunt bepalen of u fysiek en geestelijk in staat bent om veilig deel te nemen aan een rit in een attractie of een activiteit. Het is belangrijk om te weten dat er risico’s zijn wanneer u deelneemt.
 • Om te voldoen aan de voorschriften en aanbevelingen op het gebied van de volksgezondheid en omdat uw veiligheid onze eerste zorg is, is het mogelijk dat er gebieden en voorzieningen gesloten zijn tijdens uw bezoek. Lees meer op onze website over de mogelijke sluiting     van faciliteiten voordat u naar het park komt.
 • De bepalingen voor het park gelden voor alle terreinen behorende tot het Attractie- & Vakantiepark Slagharen. In gevallen waarin deze parkregels niet voorzien, geldt het oordeel van het parkmanagement.

A) GEBRUIK ATTRACTIES

 • Respecteer de opgegeven richtlijnen met betrekking leeftijd, lengte, gewicht en gezondheid.
 • Volg de richtlijnen en veiligheidsinstructies die op de informatieborden staan aangegeven en volg de richtlijnen van onze parkmedewerkers op. Hou ten alle tijden handen, armen, benen en voeten in het voertuig van de attractie. Zorg ervoor dat alle losse voorwerpen zoals portefeuilles, wisselgeld, brillen, mobiel, camera’s, sjaals goed zijn opgeborgen.
 • Betreed geen afgesloten of buitendienstgestelde attractie/speeltoestel.
 • Blijf ten alle tijden zitten wanneer de attractie in beweging is totdat u de instructie krijgt om de attractie te verlaten.
 • sluit steeds de voorziene veiligheidsbeugel of gordels, probeer deze niet te openen of tussen uit te wringen wanneer de attractie in bedrijf is.
 • Ouders / begeleiders zijn steeds verantwoordelijk voor de kinderen die zij begeleiden.
 • Indien iemand niet in een attractie wil, dwing deze persoon er niet toe.
 • Als u onveilig gedrag of situatie waarneemt tijdens de rit, meld dit dan meteen aan een parkmedewerker.
 • Het gebruik van Black Hill Ranger Path is op eigen risico.

III.- ALGEMENE REGELS

A) REGELS EN OMSTANDIGHEDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN HET PARK

De capaciteit van het Park en die van de faciliteiten zijn beperkt:

 • Men dient de paden en wegen van het park te gebruiken. Het is niet toegestaan zich buiten de paden te begeven
 • Afval dient in de op het park aanwezige afvalbakken gedeponeerd te worden. Het afval wordt gescheiden verzameld, dit om het milieu te sparen.
 • Fietsen, skates, skateboards, scooters en andere voertuigen zijn niet toegestaan ​​in het Park, met uitzondering van voertuigen voor mobiliteitshulp (bijv. rolstoelen).
 • Honden mogen aangelijnd over het park lopen. Honden zijn niet toegestaan in de attracties en wachtrijen, met uitzondering van hulphonden in de wachtrijen.
 • Het gebruik van geluidsdragers is in de accommodaties toegestaan mits het volume op een acceptabel niveau voor iedereen is. Op overige delen van het attractie- of vakantiepark, zijn geluidsdragers verboden.
 • Spugen (vanuit attracties) richting andere mensen is niet toegestaan.
 • Wegens veiligheidsredenen gelden lengte-, postuur- en/of gezondheidscriteria. Hierdoor kan een gast die niet voldoet aan de gestelde criteria de toegang worden geweigerd tot bepaalde attracties. Vraag bij de ingang van iedere attractie die u bezoekt naar de toepasselijke toegangsbeperkingen. U kunt deze ook raadplegen op de website van het Park. [https://www.slagharen.com/nl/lengtetabel].
 • De lengte wordt gemeten met schoenen aan.
 • Het Park biedt een gids aan voor bezoekers met een handicap. U kunt deze gids tevens raadplegen op de website [https://www.slagharen.com/nl/vragen/attractiepark].
 • In geval van zware weersomstandigheden, technische of organisatorische redenen kunnen attracties, shows, restaurants en winkels gesloten zijn. Het Park zal u via de Website, Social Media kanalen en bij de informatiepunten in het Park daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 • Als u het terrein tijdelijk wilt verlaten, dient u ons personeel hiervan voor vertrek op de hoogte te stellen, aangezien u naar behoren geïdentificeerd moet zijn -met een identificatiestempel of enig ander door het Park vastgesteld identificatiemiddel- om het terrein weer te kunnen betreden. Anders kan de toegang tot de faciliteiten worden geweigerd.
 • Het verrichten van (commerciële) activiteiten waaronder collectes, reclame, opnames, onderzoeken en de verkoop en verspreiding van pamfletten, flyers of producten in het Park is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend.
 • In het Park worden foto's gemaakt bij de ingang (indien gewenst) en in sommige attracties. Er zijn ook fotografen aanwezig die desgewenst foto's van u kunnen maken tijdens uw bezoek. Deze foto's zijn alleen bedoeld als souvenir voor bezoekers. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden deze foto's aan het einde van de dag onherstelbaar vernietigd. Informeer bij de kassa's van het Park, bij het informatiekantoor of bij de poort van elke attractie waar u uw foto's kunt bekijken en kopen. Foto's worden in geen geval verkocht aan andere personen dan aan de personen die erop afgebeeld staan. Neem bij twijfel, opmerkingen of vragen contact met ons op via privacy@slagharen.com.
 • Voor promotie van AVS kunnen er door AVS, of in opdracht van AVS, foto’s worden gemaakt op het terrein van AVS, waarop uw portret kan voorkomen. AVS behoudt zich het recht voor om deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden, zoals promotie campagnes     en/of in brochures etc. Door u te begeven op het terrein van AVS, geeft u bij voorbaat toestemming voor het gebruik van enig beeldmateriaal waarop u zichtbaar bent.
 • Door het park heen zijn verschillende tafels en banken waarop eigen meegebrachte eet- en drinkwaren genuttigd mogen worden. Terrassen en ruimtes in de locaties zijn exclusief bedoeld voor klanten die hun eten bij die betreffende locatie hebben gekocht.
 • Het park wordt zo zorgvuldig mogelijk onderhouden. Toch kan het voorkomen dat u minder plezierige zaken tegenkomt, dan wel dat u ongewild schade hebt veroorzaakt. In dat geval verzoekt AVS u vriendelijk om dat te melden bij de Guest Service.
 • Ouders en begeleiders van kinderen en groepen zijn verantwoordelijk voor diegenen die onder hun leiding het park bezoeken. Dit betekent dat ouders en begeleiders ook aansprakelijk zijn voor schade die, door de aan hen toevertrouwden, wordt veroorzaakt.
 • Voor uw bezoek aan Aqua Mexicana gelden aanvullende huisregels, die u bij de ingang van Aqua Mexicana aantreft. Ook is het verplicht voor kinderen zonder zwemdiploma zwembandjes te dragen. Daarnaast mogen kinderen onder de 12 jaar Aqua Mexicana niet betreden zonder toezicht van een volwassene.
 • In onze horecalocaties hebben wij de beschikking over allergeneninformatie. Vraagt u ernaar bij één van de medewerkers.
 • Het is niet toegestaan dat grote groepen jongeren samenscholen op een plaats in het park. 

B) VEILIGHEIDSNORMEN

 • Veiligheid is onze prioriteit. Een ieder is verplicht zich te houden aan de regels in en rondom een attractie.
 • Aggresief gedrag wordt niet getolereerd.
 • Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen die gevaar kunnen opleveren, zijn verboden tijdens het bezoek aan het park. De parkmedewerkers zijn bevoegd deze wapens en voorwerpen in beslag te nemen, op het moment dat deze toch worden aangetroffen. Bij een     redelijk vermoeden van wapenbezit, zijn de parkmedewerkers gerechtigd een controle uit te voeren.
 • Het is verboden om open vuur te maken, zoals vuurkorven, fakkels, tuinhaarden etc. Het is niet toegestaan eigen vuurwerk, wensballonnen, etc. mee te nemen en/of af te steken. Roken in de gebouwen evenals in de attracties is niet toegestaan. U dient de     brandweervoorschriften en aanduidingen op te volgen.
 • Voor uw en onze veiligheid wordt er op de terreinen en in de gebouwen van AVS gebruik gemaakt van cameratoezicht. AVS behoudt zich het recht voor om bij verdenking van strafbare feiten beeldmateriaal aan de bevoegde instanties over te dragen. Tevens vindt er een     registratie plaats bij de stichting “Overlast Donatie Winkeldiefstal”. Het plegen van diefstal of poging hiertoe zal verwijdering van terrein van AVS tot gevolg kunnen hebben. AVS behoudt zich het recht voor tot het doen van aangifte.
 • Indien er sprake is van wangedrag jegens andere gasten en/of parkmedewerkers, dan kan een parkmedewerker van AVS u van het park (laten) verwijderen.     Het bij u dragen van uw legitimatiebewijs is verplicht. In verband met uw en onze veiligheid kan een medewerker van AVS u vragen om een geldige legitimatie te tonen. AVS behoudt zich het recht voor om ter bescherming van de veiligheid of, indien de feiten en/of     omstandigheden dit redelijkerwijs gebieden, preventief te fouilleren, tassen te controleren en te vragen naar een geldig identiteitsbewijs. Werk je hier niet aan mee, dan kan dit leiden tot verwijderen uit het park.
 • De aanwijzingen van de parkmedewerkers dienen opgevolgd te worden. De parkmedewerkers zijn gerechtigd om personen, die de aanwijzingen van parkmedewerkers niet opvolgen, zich tegen deze parkregels verzetten of zich er niet aan houden, het gebruik van een attractie     of voorziening te ontzeggen dan wel van het park te verwijderen zonder dat men recht op schadeloosstelling heeft
 • De verkoop en consumptie van alcoholische dranken en tabak is ten strengste verboden voor personen onder de 18 jaar. Bij twijfel aan de leeftijd dient men zich te legitimeren. Het misbruik van alcohol wordt onder geen enkel beding toegestaan.
 • Om veiligheidsredenen behoudt het Park zich het recht voor om naar behoren geautoriseerd personeel toe te staan ​​om rugzakken, handtassen, tassen of andere soortgelijke voorwerpen te inspecteren onder de omstandigheden en binnen de beperkingen die door de wet zijn bepaald
 • Bezoekers moeten waakzaam en voorzichtig zijn met hun persoonlijke bezittingen, aangezien het Park niet verantwoordelijk is voor verlies, diefstal of schade tijdens hun bezoek aan het Parl.
 • Roken is verboden in de wachtrijen, in de binnenruimtes en in het kindergedeelte van het Park. Eventuele rookruimtes worden uitdrukkelijk aangeduid. Het Park behoudt zich het recht voor om eenieder van het terrein te verwijderen die, op verzoek van het Parkpersoneel om zich aan deze regel te houden, weigert dit te doen.
 • Het gebruik van drones is niet toegestaan ​​in het Park.
 • Om de veiligheid van bezoekers te waarborgen is het gebruik van selfiesticks, drones en het gebruik van telefoons, digitale camera's en opnameapparatuur in de attracties en het waterpark verboden. Het Park behoudt zich het recht voor om eenieder uit het Park te verwijderen die, op verzoek van het Parkpersoneel om zich aan deze regel te houden, weigert dit te doen.
 • Vanwege de privacy van gasten is het niet toegestaan om te fotograferen en filmen in Aqua Mexicana.
 • Het is verboden om opnames van personeel te maken en/of te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken medewerker en/of Vakantie- & Attractiepark Slagharen.
 • Het is bezoekers niet toegestaan om zich voor te doen als medewerker van de beveiliging, politie of het leger.

C) TICKET- EN VOUCHERREGELS

 • De toegangsprijs of, in voorkomend geval, het entreeticket, wordt alleen gerestitueerd in de gevallen waarin de toepasselijke regelgeving voorziet
 • Toegangsbewijzen en vouchers dienen in voorkomend geval gedurende de gehele duur van uw verblijf in het Park te worden bewaard en op verzoek aan Park- en/of beveiligingspersoneel te worden getoond. Het Park behoudt zich het recht voor om personen die geen geldig toegangsbewijs of voucher kunnen tonen, te verwijderen.
 • Als uw ticket een gast bevat, moet hij/zij tegelijk met de tickethouder en bij zijn/haar eerste toegang tot het Park binnenkomen.
 • Bepaalde attracties, diensten, shows en/of activiteiten zijn niet inbegrepen in de toegangsprijs. Voor meer informatie kunt u terecht bij het informatiepunt bij de ingang van het Park of kijk op de website van het park. Wij verwijzen ook naar punt E) hieronder, met betrekking tot de betaling voor deze attracties, diensten, shows en/of activiteiten.

D) HOFFELIJKHEIDSREGELS

 • Wij vragen u om uit beleefdheid en respect voor anderen, gelieve de rij niet over te slaan en een plaats vrij te houden voor anderen in de rij. Respecteer elkaar alstublieft en wacht op uw beurt.
 • Wegens redenen van hygiëne, beleefdheid en respect voor anderen is het niet toegestaan om tijdens uw verblijf in het Park aanstootgevend gekleed te zijn, zoals het dragen van badkleding of een ontbloot bovenlichaam. Tevens is het dragen van schoenen verplicht. Toegang tot bepaalde attracties kan ontzegd worden indien de gedragen kleding een veiligheidsrisico met zich meebrengt.
 • Om ervoor te zorgen dat al onze bezoekers van de attracties kunnen genieten, dienen bezoekers de attractie aan het einde van de rit onmiddellijk te verlaten en de instructies van het personeel op te volgen via de aangegeven route. In geval u opnieuw een rit in de attractie wilt maken, dient u opnieuw in de rij te gaan staan.

E) BETALINGEN

Bij bepaalde verkooppunten van het Park, zoals kassa's, restaurants en winkels, is contante betaling beperkt en zijn er een of meer kassa's waar alleen met bankkaart of mobiele apparatuur kan worden betaald. Deze verkooppunten zullen dienovereenkomstig worden uitgerust met informatiepanelen. Het Park streeft ernaar elk verkooppunt uit te rusten met ten minste één mogelijkheid tot contante betaling. Dit neemt niet weg dat contante betaling om operationele of veiligheidsredenen kan worden geweigerd. Als u aan de kassa van het Park contant betaalt, geeft dit op zich niet het recht om in elk verkooppunt van het Park contant te betalen. Bij twijfel kunt u zich wenden tot het personeel van het etablissement, zij zullen u graag helpen.

F) NIET-NALEVING VAN DE REGELS

Het Park behoudt zich het recht voor om personen die een overtreding van onderstaande regels begaan, de toegang tot de attracties te weigeren en hen uit de attracties te verwijderen. Overtreders hebben geen recht op restitutie.

 • Ernstige verstoring van de rust in het Park of in zijn attracties of het plegen van een strafbaar feit.
 • Misbruik van tickets of Parkvouchers (inclusief frauduleus, misleidend of oneerlijk gebruik door de tickethouder en/of doorverkoop of vervalsing van tickets). Alleen tickets die bij geautoriseerde verkooppunten en online zijn gekocht, zijn geldig.
 • Baden in fonteinen of waterattracties die daarvoor niet bedoeld zijn.
 • Het vernielen of anderszins veroorzaken van schade aan de faciliteiten van het Park of persoonlijke eigendommen van andere bezoekers en medewerkers van het Park.
 • Zich op een manier gedragen dat het plezier van andere bezoekers hindert of ernstig aantast.
 • Het onbeheerd achterlaten van minderjarigen.
 • Het consumeren, verkopen of distribueren van drugs of verdovende middelen op het Parkterrein. Overtreders worden onmiddellijk uitgezet en gemeld aan de autoriteiten.
 • Het niet naleven van enige beveiligingsmaatregelen.