Boek nu je verblijf in Slagharen tot 20% korting

Wees er snel bij! Boek nu!

Op dit moment zijn wij gesloten t/m 31 maart 2023.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers die deze website gebruiken (de "Gebruiker(s)") en bestaan uit de hieronder beschreven inhoud:

I.- EIGENDOM VAN DE WEBSITE

II.- TOEPASSELIJKHEID AANKOOPVOORWAARDEN

1. INFORMATIE VOOR AANKOOP

2. CLAIMSPROCEDURE

III.- BIJZONDERE VOORWAARDEN

1.      BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ONLINE GEKOCHTE TOEGANGSKAARTEN

2.      BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ONLINE GEKOCHTE ABONNEMENTEN

3.      BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ONLINE GEKOCHTE VAKANTIES

 IV.- PERSOONLIJKE ACCOUNTOMGEVING

 V.- KENNISGEVING

 VI. – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

I.- EIGENDOM VAN DE WEBSITE

PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, SA ("PARQUES REUNIDOS") met statutaire zetel in Madrid, calle Federico Mompou, 5, Building 1, 3rd floor, 28050, fiscaal identificatienummer A-84.885.441 en geregistreerd in het handelsregister van Madrid in volume 23.506, folio 58, blad M-421.702, is de eigenaar van het domein slagharen.com, inclusief de website en de inhoud daarvan ("de Website"). PARQUES REUNIDOS stelt de Website ter beschikking aan Gebruikers om hen informatie te verstrekken over de producten en aanbiedingen van PARQUES REUNIDOS en haar dochterondernemingen ("PARQUES REUNIDOS GROEP"), om Gebruikers in staat te stellen entreetickets en andere producten en diensten die beschikbaar zijn op de Website te kopen en, waar van toepassing, om aan de Gebruikers verschillende contactformulieren, nieuwsbrieven, prijsvragen, enquêtes, enz. van de PARQUES REUNIDOS GROUP ter beschikking te stellen.

De op de Website aangeboden producten en diensten worden verkocht door Attractie- en Vakantiepark Slagharen (“APS BV”), een bedrijf van de PARQUES REUNIDOS GROUP, die opereert via de Website en verantwoordelijk is voor het beheer van het Attractie- en Vakantiepark Slagharen en daarmee voor de verkoop en het beheer van alle producten en diensten die verband houden met het Attractie- en Vakantiepark Slagharen.

Attractie- en Vakantiepark Slagharen B.V.

Adres: Zwarte Dijk 37, 7776 PB Slagharen en
Postbus 10, 7776 ZG Slagharen
KvK: 05035256
BTW-nummer:NL006190807 B01
Tel.: + 31 (0)523 683000
E-mailadres: reserveringen@slagharen.com

 

II.-TOEPASSELIJKHEID AANKOOPVOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van producten en diensten via de website. De Algemene Voorwaarden worden bij het doen van een aankoop onvoorwaardelijk door de gebruiker geaccepteerd en voordat de aankoop wordt voltooid door APS BV ter inzage gesteld.

De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met het Nederlands recht en eventuele andere toepasselijke wettelijke bepalingen.

De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen via de website (www.slagharen.com) en kunnen door de gebruiker worden afgedrukt en/of opgeslagen. Voordat u producten of diensten aanschaft, kunt u de algemene voorwaarden en de daarin opgenomen bijzondere voorwaarden ook raadplegen.

De algemene voorwaarden zijn geldig vanaf de datum van hun laatste update (aangegeven aan het einde van dit document). Overeenkomstig de vereisten van goede trouw, redelijkheid en billijkheid en transparantie behoudt PARQUES REUNIDOS GROUP zich het recht voor om op elk moment de algemene voorwaarden die van toepassing zijn, te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De wijzigingen zijn na publicatie direct van kracht.

PARQUES REUNIDOS behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de lay-out, de plaatsing op de website, en gebruiksvoorwaarden van de website te wijzigen.

1.     INFORMATIE VOOR AANKOOP

Dit document beschrijven de algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten die door APS BV op de website worden aangeboden. In het bijzonder om de diensten en producten die momenteel worden geleverd door Parques Reunidos Group. Deze diensten omvatten de verkoop van toegangstickets, abonnementen waaronder brons, zilver, goud en platinum en het verhuren van accommodaties voor vakanties.

1.1  Het aankoopproces

Voor het kopen van de producten en/of diensten die worden aangeboden op de website, dient u de instructies te volgen die worden weergegeven tijdens iedere stap gedurende het aankoopproces. Dit geldt eveneens voor het invullen van de online formulieren. Met het invullen van deze online formulieren wordt u geacht de algemene voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

Uw rechten en plichten tijdens en na uw aankoop zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden, en indien van toepassing, de Bijzondere Voorwaarden en het Parkreglement

Met de aankoop van uw product en/of dienst op de Website gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden, indien van toepassing, de Bijzondere Voorwaarden en het Parkreglement. Deze zijn eveneens te raadplegen op www.slagharen.com.

1.1.1 Het aankoopproces van tickets

Na het voltooien van uw aankoop ontvangt u binnen vierentwintig (24) uur, of de op dat moment geldende wettelijke termijn, een e-mail met daarin het aankoopbewijs van uw toegangsticket(s) en de daarbij behorende unieke streepjes- of QR-code (“Ticket”). Het Ticket is uw toegangsbewijs tot APS BV. Beschadigde Tickets of Tickets waarmee gefraudeerd is, zijn ongeldig en daardoor kan toegang tot APS BV worden geweigerd.

Na voltooiing van het online aankoopproces en zodra het juiste ticket is uitgegeven, zijn wijzigingen of restituties niet meer mogelijk tenzij sprake is van de omstandigheden zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Neem in dat gevalcontact op met de afdeling reserveringen [ reserveringen@slagharen.com ].

Voorafgaand aan uw aankoop wordt u geïnformeerd over de algemene voorwaarden die van toepassing zijn en dient u deze te accepteren.

1.1.2 Het aankoopproces van abonnementen

Na het voltooien van uw aankoop ontvangt u binnen vierentwintig (24) uur, of de op dat moment geldende wettelijke termijn, een e-mail met daarin een bevestiging van uw aankoop en uw aankoopbewijs. Op vertoon van deze e-mail of door het noemen van uw abonnementennummer kunt u de abonnementen bij de Guest Service afhalen bij uw eerstvolgende bezoek aan APS BV.

Het abonnement dat u koopt is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geldig voor het betreffende seizoen waarin de aankoop is gedaan.

Na voltooiing van het online aankoopproces, zijn wijzigingen of restituties niet meer mogelijk tenzij sprake is van de omstandigheden zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Neem in dat gevalcontact op met de afdeling reserveringen [ reserveringen@slagharen.com ].

Voorafgaand aan uw aankoop wordt u geïnformeerd over de algemene voorwaarden die van toepassing zijn en dient u deze te accepteren.

1.1.3 Het aankoopproces van vakanties

Indien u een vakantie boekt via de website, ontvangt u tevens per e-mail, binnen vierentwintig (24) uur of de op dat moment geldende wettelijke termijn, een boekingsbevestiging.

Voorafgaand aan uw aankoop wordt u geïnformeerd over de algemene voorwaarden die van toepassing zijn en dient u deze te accepteren.

1.2  WIJZIGINGEN EN RESTITUTIES

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in de Bijzondere Aankoopvoorwaarden van uw product en/of dienst, is het niet mogelijk om de gekochte producten en diensten met een beperkte geldigheidsdatum of -periode te retourneren en terugbetaling te vorderen.

Met andere woorden, de specifieke eigenschappen van dit product maken dat er geen herroepingsrecht ("cooling-off") van toepassing is.

1.3  PRIJS EN WIJZE VAN BETALEN

1.3.1 prijzen

De prijzen (inclusief belastingen) voor de aangeboden producten en diensten op de website worden vermeld in Euro’s en worden voor de aankoop duidelijk getoond. Promoties en kortingen zullen te allen tijde op de website worden vermeld. Bij het doen van een aankoop wordt de totale prijs opgesplitst in eventuele toegepaste kortingen/promoties (naargelang het geval), kosten die door de gebruiker moeten worden betaald en andere extra kosten voor ondersteunende diensten of het gebruik van verschillende betaalmiddelen. De prijs is altijd inclusief eventuele toepasselijke belastingen.

1.3.2 Wijze van betaling

De Website ondersteunt de volgende betaalmethoden: Creditcard, PayPal, SOFORT, Bancontact en iDEAL.

1.3.3 Veiligheid online betalen

APS BV garandeert dat zij passende maatregelen heeft getroffen en dat deze voldoen aan de huidige technologische beveiligingsnormen, zoals "Verisign". Toegang tot transactiediensten en diensten waarbij persoonsgegevens worden verzameld, vindt plaats in een beveiligde omgeving met behulp van het “Secure Socket Layer-protocol (“SSL-protocol”) met 128-bits encryptie met hoge beveiliging. De beveiligde server brengt een verbinding tot stand zodat informatie versleuteld wordt verzonden. Dit zorgt ervoor dat alle verzonden inhoud alleen begrijpelijk is voor de "client"-computer en de PARQUES REUNIDOS-server. Gebruikers kunnen controleren of ze zich in een beveiligde omgeving bevinden als er een gesloten hangslot in de statusbalk van hun browser verschijnt. De veiligheid van de PARQUES REUNIDOS-servers wordt gegarandeerd door een certificaat uitgegeven door VeriSign.

APS BV zal, indien nodig, te allen tijde samenwerken met de bevoegde autoriteiten en de benodigde informatie verstrekken om fraude te voorkomen.

De verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast verwijzen wij u naar de privacy policy.

2.     CLAIMSPROCEDURE

Als u niet tevreden bent met uw gekochte product en/of dienst, kunt u de kwaliteits- en servicegaranties van PARQUES REUNIDOS afdwingen en, in voorkomend geval, uw geld terugkrijgen. Stuur uw claim en/of declaratie naar:

Attractie- en Vakantiepark Slagharen
Postbus 10
7776 ZG Slagharen
+ 31 (0)523 683000
reserveringen@slagharen.com

Uw claim krijgt een referentienummer en er wordt een ontvangstbewijs verstrekt. U kunt ook starten met alternatieve methoden voor geschillenbeslechting op grond van de Wet: Uitvoeringswet Buitengerechtelijke Geschillenbeslechting Consumenten. ('Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten') Nederlandse wet en Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken.

Bezoek alstublieft:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 

III.- BIJZONDERE VOORWAARDEN

PRODUCTSPECIFIEKE BIJZONDERE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.     BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ONLINE GEKOCHTE TOEGANGSTICKETS

1.1 GELDIGHEID EN TOEGANG

 • Uw toegangsticket geeft voor een dag toegang tot APS BV in de vermelde periode en wordt bij binnenkomst geactiveerd.
 • Bij het verlaten van het park, maar in ieder geval aan het einde van de dag, vervalt de geldigheid van het ticket.
 • Voor iedereen vanaf 4 jaar en ouder is een toegangsticket voor APS BV verplicht.
 • Dit ticket is niet geldig in combinatie met andere acties en/of groepen en niet inwisselbaar voor contacten.
 • U heeft direct toegang tot het Park door uw papieren Ticket, digitale barcode, QR code te scannen bij de toegangspoorten of door één van de medewerkers van het park.
 • APV BV houdt zich het recht voor steekproefsgewijs en/of bij twijfel de bezoeker te vragen naar bewijs van de beperking en/of leeftijd d.m.v. overlegging van een document waaruit de beperking of leeftijd blijkt (bijv. een Gehandicaptenparkeerkaart of een geldig identiteitsbewijs).
 • Uw ticket is geldig voor de op het ticket getoonde datum en/of periode, tijdens de openingstijden zoals vermeld op de website van het park.
 • Indien u het park moet verlaten, dient u contact op te nemen met het toegangspersoneel of het personeel bij de Guest Service, om een nieuwe toegang tot het park te verlenen wanneer  u een geldige reden heeft om het park te verlaten. Als u het park verlaat zonder kennisgeving, mag u niet meer naar binnen.
 • Bewaar uw ticket tijdens uw verblijf in het park. Medewerkers van APV BV behouden zich het recht om u te verzoeken uw ticket te vertonen.

1.2 WIJZIGINGEN

 • Indien u met een gereserveerd dagticket niet in de gelegenheid bent om op de gereserveerde dag APV BV te bezoeken is het mogelijk de reserveringsdatum naar een ander moment te zetten in de omboekshop. Dit kan tegen betaling van 2,90 per ticket.
 • Het is niet toegestaan tickets op één of andere manier door te verkopen in het kader van commerciële doeleinden.
 • Bij redelijk vermoeden van fraude of misbruik heeft APS BV het recht de betreffende tickets in te trekken of te blokkeren.
 • Eenmaal gekochte tickets kunnen niet worden omgeruild voor tickets met een goedkoper tarief.
 • Gezien de persoonlijke aard van het ticket, zijn geen wijzigingen of restituties toegestaan op grond van artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat er geen herroepingsrecht van toepassing is op dit type product. Het is wel mogelijk om bij tickets met een gereserveerde datum, de bezoekdatum om te zetten naar een ander moment in de eerder genoemde omboekshop.
 • In geval APS BV door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, kan een tekortkoming haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Derhalve bestaat er geen recht op terugbetaling.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die buiten de controle van het Park liggen, waardoor APS BV haar verplichtingen niet kan na komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitputtend, begrepen:  extreme weersomstandigheden, brand, overstromingen, oorlogsgevaar, stakingen, pandemie, ongeval, werkstaking, belemmeringen  van parkcapaciteit, gevaar voor de veiligheid of volksgezondheid. PARQUES REUNIDOS zal zich inspannen om u zoveel mogelijk van tevoren op de hoogte te stellen via de website, E-mail en/of social media.
 • De openingstijden van het Attractiepark Slagharen staan vermeld op de website van APS BV. Voor daggasten geldt, dat zij uiterlijk 2 uur na sluiting van de attracties het park moeten verlaten.

1.3 PARKEREN

 • De algemene parkeerplaats wordt bediend met slagbomen. Om de parkeerplaats te verlaten, heeft u een uitrijkaart nodig. Daggasten kunnen een uitrijkaart kopen bij de parkeerautomaat die zich bij de uitgang of op het parkeerterrein van het attractiepark bevindt of bij de Guest Service.
 • Fietsen, bromfietsen, scooters en motoren dienen in of bij de fietsenstalling op de algemene parkeerplaats geparkeerd te worden.
 • Autobussen dienen, op aanwijzing van de parkeerwachter of bewegwijzering, op de parkeerplaats voor bussen te worden geparkeerd.
 • De mindervalide parkeerplaats bevindt zich op Vak A van het parkeerterrein. Dit parkeerterrein mag alleen gebruikt worden als u in bezit bent van een mindervalide parkeerkaart, die u zichtbaar aan de binnenkant van het autoraam op het dashboard dient te plaatsen.

2.     BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ONLINE GEKOCHTE ABONNEMENTEN

2.1 BETAALWIJZE

 • De abonnementhouder én de aanvrager en/of betaler van het abonnement zijn hoofdelijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor het abonnementsgeld.
 • Het abonnementsgeld wordt vooraf bij bestelling van het abonnement voldaan via iDeal.
 • Na ontvangst van betaling ontvangt de koper een bevestiging waarmee hij zijn abonnement kan ophalen bij de Guest Service van Attractie- en Vakantiepark Slagharen.

2.2 GELDIGHEID

 • Slagharen behoudt zich het recht voor met zonder opgaaf van redenen een abonnementsaanvraag te weigeren, te annuleren dan wel tussentijds te beëindigen. De koper wordt hiervan direct op de hoogte gesteld.
 • Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van één seizoen. Het abonnement verliest automatisch zijn geldigheid aan het einde van het seizoen .
 • Tussentijds opzeggen of stopzetten van het abonnement is niet mogelijk.
 • In geval van een verhoging van het BTW tarief, berekenen wij dit direct door aan de klant en ook aan bestaande abonnementhouders van wie het abonnement in het lopende jaar nog geldig is.
 • De koper dient volledige en correcte gegevens op te geven. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het blokkeren van het abonnement.
 • Een abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan om abonnementen door te verkopen of uit te lenen aan derden.
 • De abonnementhouder dient het abonnement bij elk parkbezoek mee te nemen  en bij de entree van het park aan de kassa te tonen. Slagharen APS BV heeft het recht om naar een identificatie te vragen bij de entree van het park.
 • Het abonnement is enkel geldig tijdens de reguliere openingstijdens van het APS BV. De openingstijden zijn te vinden op www.slagharen.com onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
 • De abonnementspas mag niet gevouwen of beschadigd worden. Indien de pas ernstig beschadigd is, kan de toegang tot het park geweigerd worden. 
 • Het abonnement is bij platinum en goud tevens de uitrijkaart voor het parkeerterrein, omdat dit voordeel, gratis parkeren, is inbegrepen in deze abonnementsvormen.
 • Een bezoek aan Aqua Mexicana is niet in begrepen in de abonnementsvoorwaarden. Abonnementhouders kunnen bij de Guest Service van het park tegen betaling van het op dat moment geldende tarief een entreekaart kopen voor Aqua Mexicana.
 • Bij verlies van de abonnementspas of bij een ernstig beschadigde pas kan de abonnementhouder bij de Guest Service van Slagharen een nieuwe pas aanvragen. Hier wordt €5,00 aan administratiekosten voor in rekening gebracht. Deze abonnementspas verliest zijn geldigheid op dezelfde dag als de oude pas. De oude abonnementspas wordt automatisch geblokkeerd bij het activeren van de nieuwe abonnementspas.
 • Slagharen behoudt zich het recht voor om de openingsdagen en/of openingstijden gedurende het seizoen te wijzigen. Hiervoor geldt geen restitutieregeling.\
 • In verband met de veiligheid van de gasten behoudt Slagharen zich het recht voor om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen, dit geldt ook voor abonnementhouders. Dit zal gecommuniceerd worden op de website www.slagharen.com. Slagharen is niet aansprakelijk voor de eventueel gemaakte (reis)kosten.
 • Bij aankoop van een abonnement wordt er gevraagd een foto aan te leveren die op uw abonnementspas wordt geprint. Deze foto wordt in het systeem bewaard voor zolang de geldigheid van het abonnement van toepassing is. Bij de aankoop van een abonnement gaat u hiermee akkoord.
 • Aan de hand van de foto op het abonnement wordt bij de ingangscontrole gekeken of de persoon in kwestie daadwerkelijk de abonnementhouder is.
 • Het Parkreglement van APS BV kunt u raadplegen op de Website. Met de aankoop van online producten en/of diensten gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en het Parkreglement.
 • Bij de abonnementsvormen zilver, goud en platinum is het mogelijk een overnachting te boeken bij APS BV met een korting van welgeteld, 10, 15 of 20%. Deze korting is maar op 1 boeking tegelijk in te wisselen en geldig wanneer de abonnementhouder ook verblijft.
 • Het is noodzakelijk dat de abonnementhouder daadwerkelijk gebruik maakt van de overnachting die tegen een gereduceerd tarief is geboekt.
 • Bij een redelijk vermoeden van fraude behoudt APS BV zich het recht boekingen te annuleren die zijn gemaakt met een abonnementskorting.
 • Het kortingstarief op overnachtingen is alleen toepasbaar buiten het hoogseizoen, dus niet geldig op aankomsten in de vakantieperioden en tijdens feestdagen.

3.     BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ONLINE GEBOEKTE VAKANTIES

3.1 UW BOEKING EN BEVESTIGING

De boeking komt tot stand als uw aanvraag door APS BV wordt aanvaard. Direct na sluiting van de overeenkomst, zal APS BV u voorzien van een schriftelijke bevestiging. In geval niet alle gegevens juist zijn vermeld op de schriftelijke bevestiging, neem dan onmiddellijk contact met APS BV op zodat eventuele onjuiste gegevens voor u kunnen worden gewijzigd. U kunt enkele van deze veranderingen ook digitaal doorvoeren op: https://lodging.slagharen.com/nl/account/login.

De overeenkomst wordt door u (als hoofdboeker) afgesloten voor alle deelnemers. Dit betekent dat de hoofdboeker (mits niet apart beschreven) verantwoordelijk is voor het afgesloten contract van alle deelnemers.

3.2 INBEGREPEN IN DE BOEKING

Al onze verblijfsarrangementen zijn standaard inclusief entree tot het Attractiepark Slagharen (attracties, shows, Sunny Beach en entertainment) ook op de dag van aankomst en vertrek, tenzij anders is aangegeven. Met uitzondering van campinggasten, is het verblijfsarrangement tevens inclusief toegang tot waterpark Aqua Mexicana. Dit geldt ook op de dag van aankomst en vertrek. Toegang tot Klimparcours Black Hill Ranger Path is niet bij het verblijfsarrangement inbegrepen, u kunt daarvoor ter plaatse separate entreekaartjes kopen (op basis van beschikbaarheid).

3.3 LEEFTIJD

Attractie- en Vakantiepark Slagharen B.V. (APS BV) neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig en worden zonder opgaaf van reden door APS geannuleerd.

3.4 GEBRUIK PROMOTIES

Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt nadat de bevestiging van de reservering door APS BV is verstuurd. U dient dit alvorens het maken van de reservering goed te controleren.

3.5. BIJKOMENDE KOSTEN

Bij uw boeking zullen de volgende bijkomende kosten in rekening gebracht worden:

Verplichte kosten: De volgende kosten zijn  bij elke boeking

 • Gemeentelijke heffingen per accommodatie per nacht ad. € 7,50. Voor de camping geldt een tarief per persoon per nacht van € 1,25;

Reserveringskosten per accommodatie en/of campingplaats zijn:

 • Voor een accommodatie bij een telefonische boeking € 32,50 en bij een boeking via internet € 22,50;
 • Voor een campingplaats bij een telefonische boeking € 19,50 en bij een boeking via internet € 14,50.

Facultatieve kosten: De volgende kosten zullen in rekening worden gebracht bij een boeking, wanneer daarvan gebruik wordt gemaakt:

 • Voor het bij elkaar plaatsen van verschillende accommodaties, dan wel bij het invoeren van voorkeursnummers wordt een bedrag van € 29,95 per boeking gerekend op basis van beschikbaarheid. Bij meerdere voorkeursnummers gelden de voorkeurskosten per accommodatie. 
 • Voorkeur voor een campingplaats is alleen in overleg telefonisch mogelijk en uitgesloten voor het hoogseizoen.

3.6 SCHADE ONTSTAAN AAN ACCOMMODATIE

Alle schade die door of vanwege u of uw medegebruikers aan de accommodatie is aangebracht, dient u voor vertrek bij de receptie te melden en zal direct worden afgerekend. APS BV controleert na uw vertrek de accommodatie. Eventuele kosten kunnen alsnog op u worden verhaald.

3.7 BETALINGEN

Bij het sluiten van de boeking, dient u binnen 8 dagen een aanbetaling te voldoen. Bij termijnbetaling van uw boeking dient u afhankelijk van 2 of 3 termijnen respectievelijk 50% of 35% aan te betalen. Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het verblijf dient het volledige bedrag te zijn betaald. U kunt uw betaling bij een boeking voldoen via internetbankieren. He tis niet mogelijk om de betalingen te voldoen via een automatische incasso.  

Als een reservering wordt gemaakt binnen 30 dagen voor aankomst, dient de gehele som in één keer te worden voldaan middels internetbankieren.

Voldoet u niet aan de betalingsvoorwaarden v.w.b. de aanbetaling en/of restantbetaling tijdig te voldoen, dan bent u na verloop van de termijn voor betaling in verzuim en hebben de verblijfsaccommodaties het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding die de verblijfsaccommodaties als gevolg hiervan (komen te) lijden, kosten die zij in verband met de reservering en de ontbinding hebben moeten maken daarbij inbegrepen.   De annuleringskosten zoals opgenomen in artikel 9 zullen dan in rekening worden gebracht.

3.8 WIJZIGINGEN

Indien u na de bevestiging van uw boeking nog wijzigingen wenst door te geven, dan is dat mogelijk, mits de wijzigingen geen significante invloed hebben op de algemene vorm van de reis. Het staat APS BV dan ook vrij om te bepalen of deze wijzigingen worden geaccepteerd. De wijzigingskosten bedragen €21,95 per wijziging. Bij een boeking voor een duurdere periode, betaalt u het verschil bij. Bij een boeking voor een goedkopere periode, blijft de prijs gelijk en worden er geen wijzigingskosten in rekening gebracht. Een wijziging kan worden doorgegeven tot uiterlijk één maand voor aankomst.

APS BV behoudt zich het recht voor om eventuele prijswijzigingen in rekening te brengen in het geval van veranderende gemeentelijke heffingen en/of BTW verhoging. Mocht deze prijswijziging doorgevoerd worden, dan zal APS BV u hierover vooraf informeren. Dit gebeurt minimaal 2 weken van tevoren. Binnen 20 dagen voor aankomst zullen geen prijswijzigingen meer worden doorgevoerd.

3.9 ANNULEREN

U kunt te allen tijde voor de aanvang van de reis uw boeking schriftelijk (per post of per email) annuleren. Annuleringskosten worden door APS BV als volgt berekend:

Dagen voor aankomst  

Percentage annuleringskosten

0-3 

100% 

4-7 

90% 

8-14 

80% 

15-29 

60% 

30-59 

35% 

60+ 

20% 

 

Het is mogelijk om via APS BV een annuleringsverzekering af te sluiten, die onder bepaalde omstandigheden de annuleringskosten dekt. Voor meer informatie over de annuleringsverzekering en de voorwaarden daarvan kunt u contact opnemen met APS BV.

Mocht u zonder kennisgeving geen gebruik maken van uw boeking, dan wel van één of meerdere diensten binnen uw boeking, dan blijft de volledige prijs van uw boeking gelden.

3.10 MAXIMALE CAPACITEIT PER TYPE

 Voor de accommodaties van APS BV geldt de volgende maximale bezetting:

 • Cowboy Cottage, Hacienda, Wigwam Deluxe: max. twee volwassenen en vier kinderen;
 • Campingplaats: max. zes personen. Een campingplaats is ca. 100m2 en biedt plaats voor max. één tent/caravan met max. één extra bijzet tent;
 • Colorado: max. twee volwassenen en twee kinderen;
 • Yellowstone: max. vier personen;
 • Missouri, Nevada, Raccoon Lodge en Red Rock: max. zes personen.
 • Rancho Grande, maximaal 8 personen

Alleen na uitdrukkelijke toestemming van APS BV is het mogelijk in de accommodaties Missouri, Nevada, Yellowstone, Hacienda, Cowboy Cottage en Raccoon Lodge 1 extra persoon (kind) te laten verblijven. U dient in dat geval zelf voor een slaapgelegenheid (matras of luchtbed)  te zorgen. Voor een extra persoon geldt een toeslag van € 55,- voor een midweek of weekend, en € 79,- voor een week. In de accommodaties Red Rock en Colorado is het niet toegestaan extra personen bij te boeken. In de accommodatie Wigwam Deluxe is het toegestaan om 1 extra volwassene bij te boeken, mits het totaal aantal personen in de accommodatie niet meer is dan 6.

Het plaatsen van tenten bij de accommodaties is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om een jacuzzi, hot tub of zwembad bij de accommodatie te plaatsen. 

 

3.11 AANKOMST EN VERTREK

Vanaf 10:00 uur kunt u inchecken en gebruik maken van het Attractiepark Slagharen. Vanaf 16:00 uur kunt u de sleutel van uw accommodatie ophalen. Op de dag van vertrek dient u om 10:00 uur uitgecheckt te zijn. Tijdens de winterperiode (oktober tot januari) gelden er afwijkende in- en uitchecktijden omdat het park dan niet geopend is op vrijdag. De juiste tijden worden in uw aanreisinformatie beschreven.

Het is mogelijk om een Lazy Sunday (op basis van beschikbaarheid) te boeken, zodat u de accommodatie tot zondag om 18:00 uur kunt gebruiken. U betaalt hiervoor € 25,00 per accommodatie.

De eindschoonmaak van de accommodatie is bij de huurprijs inbegrepen. U dient de accommodatie bezemschoon en in ordentelijke toestand op te leveren (geen vaat laten staan en vaatwasser uitgeruimd, beddengoed afhalen en in de accommodatie bij de deur plaatsen, keuken, waaronder koelkast schoonmaken en de vuilniszak in de vuilcontainers werpen). Bij aankomst ligt er een schoonmaakpakketje in de accommodatie. U bent verplicht de accommodatie en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen.

3.12 PARKEREN

Op het gehele terrein van APS BV is de Wegenverkeerswetgeving van toepassing. Er geldt een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur.

Verkeerstekens van de parkeerwachters van APS BV gaan boven verkeersborden. Om stremmingen in het verkeer te voorkomen, moeten de aanwijzingen van de parkeerwachter of bewegwijzering te allen tijde opgevolgd worden. Mocht u de verkeersregels en/of aanwijzingen onvoldoende opvolgen, dan is APS BV gerechtigd om uw auto voor uw risico en kosten te verwijderen.

 Zorg ervoor dat de auto goed is afgesloten en dat er geen kostbare goederen in de auto zijn achtergelaten. APS BV is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van, uit of aan uw voertuig.

Bij het inchecken ontvangt u een kaart voor de slagboom die u toegang verleent tot het vakantiepark. (Dit is niet van toepassing op daggasten. Die dienen een uitrijkaart te kopen voordat zij het parkeerterrein kunnen verlaten.)

Afhankelijk van de geboekte accommodatie, is deze werkzaam op de Slagboom Vakantiepark of bij de Slagboom Wigwamwereld. Bij de accommodaties, Missouri, Yellowstone, Hacienda, Nevada, Cowboy Cottage en Raccoon Lodge kan één auto kosteloos bij de accommodatie worden geparkeerd. Een extra auto mag kosteloos worden geparkeerd op de centrale parkeerplaats bij de hoofdingang van het Attractiepark. Voor de Colorado, Red Rock & Wigwam Deluxe geldt dat u kunt parkeren op de gezamenlijke parkeerplaats nabij de accommodaties. Voor de Rancho Grande geldt dat er 2 auto’s bij de accommodatie geparkeerd kunnen worden.

In verband met de veiligheid van onze gasten is autoverkeer in het park niet toegestaan tussen 23:00 en 07:00 uur.

Bij de Hacienda en Cowboy Cottage is het toegestaan om tegen betaling van € 25,00 een extra auto bij de accommodatie te parkeren.

 Auto’s met caravans kunnen op de Wigwamwereld op de parkeerplaats bij de Raccoons staan op de dag van aankomst en vertrek. Hiervoor dient u zich vooraf aan te melden bij de receptie van de Sitting Bull.

Het opladen van een elektrische auto kan bij één van de laadpalen op de centrale parkeerplaats en op het vakantiepark bij de laadpalen bij Wigwam Wereld, Raccoon Village en Colorado City.

3.13  HUISDIEREN

Alleen honden zijn toegestaan op het attractiepark en in de accommodaties van het type Cowboy Cottage, Raccoon Lodge en op de camping (met een maximum van 1 hond per accommodatie). Hiervoor geldt een toeslag van € 12,95 per nacht. De hond moet te allen tijde aangelijnd zijn op het park en dient een vlooienband te dragen. Voor de Raccoon Lodge zijn slechts enkele accommodaties beschikbaar voor het meenemen van een huisdier. De Raccoon Lodge met huisdier is alleen vooraf te boeken via ons Contact Center op basis van beschikbaarheid.

Honden kunt u uitlaten bij de daarvoor bestemde uitlaatplaatsen. Als de hond daarbuiten zijn behoeftes doet, dan is APS BV bevoegd daarvoor schoonmaakkosten in rekening te brengen.

3.14 RECHT OP INSPECTIE EN ONDERHOUD ACCOMMODATIES

AVS behoudt zich het recht op inspectie van de accommodaties als redelijkerwijs wordt verwacht dat er activiteiten plaatsvinden binnen een accommodatie die niet normaal geacht worden. Ook behoudt AVS het recht op onderhoud van accommodaties wanneer dat ten zeerste nodig, ook wanneer er een gast in de accommodatie verblijft.

3.15 OVERIGE BEPALINGEN

AVS hanteert een verbod op de volgende zaken:

 • Het graven van gaten en geulen
 • Het lozen van afvalwater
 • Het vernielen van planten en struiken

 

IV.- PERSOONLIJKE ACCOUNTOMGEVING

APS BV stelt voor Gebruikers een afzonderlijke persoonlijke accountomgeving beschikbaar, om hen informatie te geven over de producten en diensten die de Gebruiker heeft afgenomen bij APS BV, alsmede ten behoeve van hun kennis en beheer, voor:

 1. de aankoop van dagtickets voor en/of de boeking van accommodatie in Attractie- en Vakantiepark Slagharen via de aanbieder DruID, en
 2. de aankoop van een abonnement via de aanbieder VivaTicket.

Beide accountomgevingen zullen hierna gezamenlijk als “Accountomgeving” worden aangeduid en onderhavige Algemene Voorwaarden gelden gelijkwaardig voor beide accountomgevingen, tenzij expliciet anders vermeld.

1.     TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE ACCOUNTOMGEVING

Om toegang te krijgen tot, en gebruik te maken van de Accountomgeving, moet de Gebruiker zich registeren met de informatie waar om wordt gevraagd, en is deze verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie op het moment van registratie en vervolgens tijdens de toegang tot, het gebruik van en de navigatie door de Accountomgeving. Als gebruiker garandeert u de authenticiteit van alle gegevens die u invoert bij het invullen van de formulieren om toegang te krijgen tot de Persoonlijk Omgeving.

Zowel het Gebruikersaccount als het wachtwoord om toegang te krijgen tot de Accountomgeving zijn persoonlijk en niet-overdraagbaar. De Gebruiker is te allen tijden verantwoordelijk voor het op de juiste manier bewaren en vertrouwelijk houden van diens toegangscode of wachtwoord, en dient voorzichtig gebruik te maken van deze gegevens en zal deze niet overdragen aan derde partijen, noch tijdelijk, noch permanent.

De Gebruiker is exclusief verantwoordelijk voor zijn eigen gebruik van de Accountomgeving en voor zover van toepassing de diensten die daarin worden aangeboden, alsmede voor het gebruik door iedere derde partij die hiertoe toegang heeft gekregen met toestemming van de Gebruiker, alsmede het gebruik door iedere derde partij zonder toestemming van de Gebruiker maar die toegang heeft gekregen tot de Accountomgeving als gevolg van oneigenlijk of onzorgvuldig handelen door de Gebruiker.

APS BV is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van illegaal of onrechtmatig gebruik van de Accountomgeving door de Gebruiker of door enige derde partij die hiertoe toegang heeft gekregen met toestemming van de Gebruiker, alsmede het illegaal of onrechtmatig gebruik door iedere derde partij zonder toestemming van de Gebruiker maar die toegang heeft gekregen tot de Accountomgeving als gevolg van oneigenlijk of onzorgvuldig handelen door de Gebruiker.

Elke Gebruiker die zich registreert voor de Accountomgeving, en de Accountomgeving gebruikt, wordt verondersteld deze Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd.

APS BV doet geen garanties over de beschikbaarheid of (continuïteit van) de werking van de Accountomgeving, noch van het gebruik hiervan of gerelateerd aan de content, voor de uitvoering van enige activiteit of doel.

APS BV kan, zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk de toegang tot de Accountomgeving opschorten of onderbreken, bijvoorbeeld in geval van onderhoud, reparatie, updaten en/of verbetering. Echter, afhankelijk van de omstandigheden, zal APS BV de Gebruiker tijdig informeren over het opschorten van de toegang tot de Accountomgeving.

2.     VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

In het algemeen gaat de Gebruiker akkoord de Accountomgeving te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, de beginselen van goede trouw en deze Algemene Voorwaarden.

Meer specifiek, en zonder enige beperking in de verplichtingen van de Gebruiker te impliceren in overeenstemming met voorgaand artikel en paragraaf, dient de Gebruiker bij het gebruik van de Accountomgeving, onder meer, maar niet uitsluitend:

 • op waarheid gebaseerde en accurate persoonsgegevens en informatie te verstrekken zoals verzocht;
 • geen valse identiteiten te gebruiken, noch zich voor te doen als iemand anders, inclusief het gebruik, indien van toepassing, van wachtwoorden of toegangscodes van derden of op enig andere manier;
 • de gegevens, informatie, programma's of elektronische documenten van APS BV of derde partijen niet te vernietigen, te veranderen, te gebruiken voor persoonlijk gebruik, uit te schakelen of te beschadigen;
 • de Accountomgeving niet te gebruiken voor frauduleuze doeleinden of gerelateerd aan strafbare feiten of illegale activiteiten van welke aard dan ook;
 • uw wachtwoord niet over te dragen, te faciliteren of bekend te maken aan derde partijen voor toegang tot de Accountomgeving.

APS BV behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Accountomgeving te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker die de bovenstaande bepalingen schenden en/of niet voldoen aan deze Algemene Voorwaarden en/of de wet.

Bovendien is APS BV in geen geval verantwoordelijk voor schade en/of verlies van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit niet-naleving door de Gebruiker van zijn verplichtingen, of uit onzorgvuldig en/of onwettig gebruik van de Accountomgeving door de Gebruiker of een onbevoegde derde partij. Tevens is APS BV in geen geval verantwoordelijk voor schade en/of verlies van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit schending van deze Algemene Voorwaarden en/of de wet door de Gebruiker.

3.     WIJZIGINGEN EN ANNULERING

Alle inhoud die via de Accountomgeving wordt aangeboden is bijgewerkt en APS BV behoudt zich het recht voor deze inhoud te allen tijde te wijzigen. Het opzeggen van de Accountomgeving heeft geen invloed op de producten of diensten die de Gebruiker heeft afgenomen bij APS BV.

DruID Accountomgeving

APS BV behoudt zich het recht voor het Persoonlijke DruID account van de Gebruiker te verwijderen indien het account achttien (18) opeenvolgende maanden inactief is geweest, en nadat de Gebruiker een notificatie (via e-mail) heeft ontvangen over de inactiviteit van het account en de vervolgstappen die dienen te worden genomen (binnen twee (2) weken) om het account te behouden. De Gebruiker kan op elk moment zijn Persoonlijke DruID account de-registreren via de sectie “account verwijderen” binnen de Accountomgeving.

VivaTicket Accountomgeving

Indien de Gebruiker haar Persoonlijke VivaTicket account wenst te de-registreren dient zij een e-mail te sturen naar privacy@slagharen.com. De Accountomgeving blijft in geval van inactiviteit bewaard.

4.     GEGEVENSBESCHERMING

Voor elke verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers in het kader van het gebruik van de Accountomgeving wordt verwezen naar de Privacy Statement van APS BV (link).

 

V.- KENNISGEVING

Als u een bezoek brengt aan APS BV, betekent dit dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. Het is daarom belangrijk dat u deze voorwaarden goed heeft gelezen alvorens de boeking te maken. APS BVS gaat ervan uit dat u naast deze Algemene Voorwaarden de verstrekte informatie op de website heeft gelezen. De bepalingen voor het park gelden voor alle door bezoeker te betreden terreinen behorende APS BV. Het Parkreglement van APS BV kunt u raadplegen op de website.

Slagharen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de koper aan Slagharen verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De door de koper verstrekte persoonsgegevens zal door Slagharen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Uitvoeringswet Algemene Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. worden behandeld. Kijk voor meer informatie op http://www.slagharen.com/nl/privacy-statement/.

Indien de koper daartoe toestemming verleent, zullen de persoonsgegevens gebruikt worden om de koper op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van Slagharen en overige parken van Parques Reunidos.

Het Parkreglement van APS BV kunt u raadplegen op de website. Met de aankoop van online producten en/of diensten gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden, bijzondere voorwaarden en het Parkreglement.

1.  KLACHTEN

    Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening van AVS, dan dient u ter plaatse bij de Sitting Bull of de Guest Service van AVS uw ongenoegen kenbaar te maken, zodat AVS de gelegenheid krijgt om hier wat aan te doen.

    Mocht uw melding niet naar behoren zijn opgelost, dan dient u dit schriftelijk in te dienen tijdens en tot 14 dagen na uw bezoek via guestservice@slagharen.com.

    Indien u de overeenkomst met AVS vroegtijdig wilt beëindigen wegens een tekortkoming, dan dient u dit voor vertrek bij de Sitting Bull of de Guest Service van AVS te melden. Een verzoek tot restitutie van uw betaling kan alleen in behandeling worden genomen indien u uw     vroegtijdige beëindiging vooraf gemeld heeft bij AVS en indien er sprake is van een onredelijke opstelling aan de zijde van AVS ten aanzien van het aanbieden van een passende oplossing voor uw klacht.

 

2. AANSPRAKELIJKHEID

AVS is slechts aansprakelijk voor letselschade en/of overlijden, indien:

 1. deze het gevolg is van opzettelijk of nalatig handelen en/of plichtsverzuim van (een medewerker van) AVS;
 2. de schade is gemeld bij de Guest Service tijdens uw bezoek aan het park; en
 3. binnen 2 jaar nadat de schade is veroorzaakt uw vordering tot schadevergoeding is ingediend bij AVS.

AVS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 1. Schade die niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld bij verlies, diefstal van of schade aan uw persoonlijke bezittingen tijdens of ten gevolge van een bezoek of verblijf in het park.
 2. Het niet in werking zijn, buiten werking stellen of sluiten van attracties en/of andere voorzieningen in het park.

In het geval AVS al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan AVS binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen.

 

VI.- TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten met AVS is Nederlands recht van toepassing.

In geval van een geschil tussen AVS en een bezoeker van het park, is de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van AVS bevoegd van het geschil kennis te nemen.

De ongeldigheid van enig beding in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Als een beding in deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat  het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

 

De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 31 januari 2024.